2022. 11. 15.

TUDÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS: FEVEK

2022. november 8-án 11:00 órakor került sor a Fejér Megyei Közösségi Virtuális Egészségközpont Program sajtónyilvános, ünnepélyes alapító ülésére, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Címtermében. A kezdeményezést életre hívó felek között a Kodolányi János Egyetem neve is szerepel, a múltheti rendezvényre pedig Dr. h.c. Szabó Péter Ottó Phd rektor is hivatalos volt. Az országban elsőként jött létre ilyen komplex, az egészségügyi prevencióra fókuszáló program.

MI A FEVEK?
A Fejér Megyei Önkormányzat és a megyei egészségügyi szakmai háttérintézmények, a sporttal és mozgással foglalkozó szakmai szövetségek, továbbá a megyei közigazgatási, oktatási, egészségügyi, egyházi és a témával kiemelten foglalkozó civil szereplők – mint alapító tagok – szövetségével Fejér megyében az országban elsőként, pilot programként indította el a Fejér Megyei Közösségi Virtuális Egészségközpont Programot (FEVEK), mely követi, gyűjti, versenyezteti és díjazza az egészséghez kapcsolódó preventív erőfeszítéseket, azok eredményeit és létrehozóit.

FEVEK

Kép forrása: ITT

MI TETTE LEHETŐVÉ A FEVEK MEGALAKULÁSÁT?
A Fejér Megyei Önkormányzat az Echo Innovációs Műhellyel konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kiírásra került TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című pályázati felhívásra, ahol 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ennek keretében Fejér Megyei Virtuális Egészségközpont Program néven – a napjainkban zajló gazdasági - és energiaválság okozta hatások mérséklésére is választ kereső –, az országban egyedülálló módon széleskörű társadalmi, gazdasági, egyházi és oktatási szereplők szövetségén alapuló, megyei fenntarthatósági és környezeti szemléletformálási mintaprogramot indított Fejér megyében.

MI A PÁLYÁZAT CÉLJA?
A Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című, pályázat célja a közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. „Fejér megyei társadalmi reziliencia pilot program” alcímmel a projektben egy olyan szakmai tevékenység is megvalósításra kerül, melynek célja a megye közösségeinek érzékenyítése a biztonságra, a vírusok okozta veszélyekre, a környezetet veszélyezetető kihívásokra, az egészség megőrzésére. A magyar lakosság számos betegségben a fejlettségi szintünk által indokoltnál hátrébb áll. Mindemellett lassan haladt a prevenció előtérbe helyezése az egészégügy területén, pedig nemzetközi kutatások igazolják, hogy egy egység preventív költés 4 egység betegkezelési, vagy szociális költséget vált ki.

A SZERZŐDŐ FELEK KINYILATKOZTATTÁK, HOGY …
…a közös cél elérése érdekében ösztönzik egy decentralizált Virtuális Egészségközpont Program létrehozását.

 • … szorgalmazzák más intézmények, önkormányzatok, vállalatok és iskolák bevonását a Program támogatásába, elősegítve ezzel a szereplők egészségmegőrzését, tudáshoz, kapcsolatrendszerhez és forrásokhoz való hozzáférését és szemléletformálását.
 • …kinyilvánítják tenni akarásukat egy sikeres, megyei, egészségmegőrzési program érdekében, így közös elhatározásból vállalják, hogy létrehozzák és működtetik a Fejér Megyei Virtuális Egészségközpont Programot (a továbbiakban: FEVEK).
 • …a FEVEK célja, a megyei egészséggel kapcsolatos közgondolkodás és az állami és a magánegészségügy átalakításának előmozdítása és átalakítása prevenciós alapokra, beleértve a mozgásfejlesztés, a minőségi és ellenőrzött táplálkozás kiegészítőket, a higiéniai és a szűrő eszközök használatának kiterjesztését is.
 • …vállalják, hogy a FEVEK működése, népszerűsítése és fejlesztése érdekében aktivizálják a hatókörükbe tartozó személyi bázist, valamint mozgósítják kapcsolataikat és kommunikációs csatornáikat.
 • …a Fejér Megyei Önkormányzat az Echo Innovációs Műhely, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. szakmai együttműködésével vállalja, hogy a FEVEK működéséről a Felek tájékoztatása alapján évente előrehaladási jelentést készít.

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTT TALÁLHATJUK:

 1. Kodolányi János Egyetem
 2. Fejér Megyei Önkormányzat
 3.  Fejér Megyei Kormányhivatal
 4. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 5. Dunaújvárosi Tankerületi Központ
 6. Székesfehérvári Tankerületi Központ
 7. Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
 8. Székesfehérvári Szakképzési Centrum
 9. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 10. VOSZ, Fejér Megye
 11. Dunaújvárosi Egyetem
 12. Echo Innovációs Műhely
 13. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
 14. Szent Pantaleon Kórház
 15.  Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
 16. Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség
 17. Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség
 18. Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda
 19. Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete
 20. Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér Megyei Szervezete
 21. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

#Felvételi2023 #EgyüttValóraVáltjuk #AJövődBiztonsága 

https://www.kodolanyi.hu/

https://www.facebook.com/kodolanyi/ 

https://www.instagram.com/kodolanyiegyetem/


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2022. 11. 30. 13:29
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv