2022. 11. 18.

Új felvételi rendszer a Kodolányin

„A korábbi rendszerben nem ismertük a jelentkezőket, csak a pontszámaikat láttuk. A legnagyobb pozitívum a változásban így számunkra az, hogy a személyes találkozót is beépíthettük a felvételi folyamatba.” – osztotta meg velünk Dr. Kovács László, a Kodolányi János Egyetem oktatási rektorhelyettese.

A 2023-as és az azt követő 2024-es felsőoktatási felvételi eljárások jelentősen megváltoznak a korábbi években megszokott gyakorlathoz képest. Az új felvételi rendszer jóval nagyobb szabadságot ad az egyetemeknek a felvételi feltételek meghatározásában. A 2023. évi általános felvételi eljárástól a Kodolányi János Egyetem első körben megszünteti a minimum ponthatárokat, valamint az anglisztika szak kivételével - az emelt szintű érettségi sem lesz kötelező. A cél, hogy minél jobban megkönnyítsék a jelentkezést a diákok számára.

A 2024. évi felvételi eljárástól már teljes mértékben életbe lép az új rendszer. Az egyes szakokon figyelembe vehető érettségi tárgyakat a lehető legszélesebben határozata meg az intézmény, és a tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgy kiválasztásánál is ugyanez a szempont érvényesül.  Alapképzésre és felsőfokú szakképzésre a rangsorolás 400 + 100 pontszámban kifejezve történik a továbbiakban is. A tanulmányi pontokat (legfeljebb 200 pont) a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből (100 pont) kell kiszámolni. Az érettségi pontokat (200 pont) az adott szakon (képzési területen) figyelembe vehető két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kalkuláljuk. További 100 pontról a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek.

Ennek értelmében a Kodolányi János Egyetem az emelt szintű érettségire, a FOKSZ oklevélre, a nyelvvizsgára és sportteljesítményre, valamint a jogszabályban előírt egyéb tevékenységekre ad plusz pontokat. Ugyanígy többletponthoz juthat az is, aki részt vesz az egyetem szervezésben megvalósuló tanulmányi versenyeken.

Mindezek mellett egy motivációs levelet és elbeszélgetést kér a jelentkezőktől az intézmény, amely alapján szintén megszerezhetőek a plusz pontok. Ez - a szociális munka alapképzési szak kivételével - nem kötelező, ki lehet hagyni, amennyiben a jelentkező más jogcímen már elég plusz pontot szerzett.

„A motivációs levél és beszélgetés nem csupán a többletpontokról szól. A személyes kapcsolat során lehetőségünk nyílik arra, hogy felmérjük a továbbtanulni vágyó diák készségeit, és segítsük abban, hogy valóban azt a szakot válassza, amellyel megtalálja majd a helyét a munkaerőpiacon. Óriási előny a hallgatók számára az, hogy ezt a személyre szabott mentorálást, tanácsadást most be tudjuk építeni már a felvételi folyamatba. Direkt nem felvételi vizsgának nevezzük ezt a találkozót, hanem orientációs elbeszélgetésnek, kompetenciavizsgálatnak. Sokszor egy tizennyolc éves diák, a leendő hallgató még nem pontosan tudja, hogy mit is szeretne majd később csinálni. Mi jelentős tapasztalattal a hátunk mögött, segíteni tudjuk a diákokat az orientációban. Számunkra ez a legfontosabb változás.”  - fejti ki Dr. Kovács László, oktatási rektorhelyettes, aki azt is elárulta, hogy örömmel nyújtanak segítő kezet az új felvételi rendszer értelmezésében a diákok mellett a középiskolai tanároknak is. „A sikeres felsőoktatási jelentkezés kulcsa: Továbbtanulási stratégiák és taktikák” címen kreditpontként elszámolható képzést indítanak számukra azzal a céllal, hogy sikerrel fel tudják készíteni tanítványaikat a megváltozott és meglehetősen összetett új felvételi követelményekre.

Találkozz velünk!

 Személyes nyílt napok tervezett időpontjai:

december 16., január 20. 10:00 óra

Online nyílt nap levelező és távoktatásról, valamint szakirányú továbbképzésekről:

január 20.  17:00 óra

 További információk: www.kodolanyi.hu/nyiltnap

 Képzéseinkről és a nyíltnapok további részleteiről bővebben online

kodolanyi.hu/felveteli oldalunkon olvashatsz.

#Együttvalóraváltjuk #Ajövődbiztonsága #Felvételi2023


AZ ÚJ FELVÉTELI RENDSZERRŐL BŐVEBBEN

Mit nem érintenek a módosítások?  

A jelentkezési kérelmet az Oktatási Hivatalnak, a www.felvi.hu oldalon kell benyújtani. A felvételi jelentkezést Ügyfélkapun keresztül kell hitelesítenie a jelentkezőnek. 

Alapképzésre, és felsőfokú szakképzésre a rangsorolás 400+100 pontos rendszerben, pontszámban kifejezve történik. A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára kedvezőbb módon számítja ki az Oktatási Hivatal. 

A tanulmányi pontokat (legfeljebb 200 pont): A jelentkező középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből (100 pont) kell kiszámolni.  

 Az érettségi pontokat (200 pont) az adott szakon (képzési területen) figyelembe vehető két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számítjuk ki. Az adott szakon figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyakról és azok szintjéről a felvételi tájékoztatóban közzétettek az irányadóak. 

1. LÉPCSŐ: Változások a 2023. évi általános felvételi eljárástól

 

Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár, amely eddig alapképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240 és mesterképzésen 50 pont volt. 

 

A 2023. évi általános felvételi eljárástól kezdőden a KJE nem alkalmazza a korábban, a kormányrendeletben meghatározott jogszabályi minimum ponthatárokat, ilyen ponthatárt a bekerüléshez nem állapít meg, azaz a felvétel az intézményi kapacitás erejéig történik.

A KJE 2023. évi felvételi szabályzatának 3.§ (3) pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Érettségi pontok (200 pont): Az adott szakon (képzési területen) figyelembe vehető két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számítjuk ki. Az adott szakon figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyakról és azok szintjéről a felvételi tájékoztatóban közzétettek az irányadóak. A 2023. évi általános felvételi eljárástól a KJE a középszinten teljesített érettségi vizsgát a felvételi tájékoztatóban felsorolt tárgyakból elfogadja az Anglisztika alapképzési szak kivétel, mely szakon angol nyelvből továbbra is kötelező az emelt szintű érettségi az érettségi pontok számításához.”

Ez alapján a 2023. évi általános felvételi eljárástól az egyes szakokon figyelembe vehető érettségi tárgyakat a Kodolányi János Egyetem a lehető legszélesebben határozata meg.

2. LÉPCSŐ: a 2024. évi felvételi eljárástól

A tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgy kiválasztása:

Korábbi szabályozás szerint Kormányrendelet rendelkezett arról, hogy a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi osztályzatának, valamint, ötödikként, egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két év végi eredménye került figyelembevételre. A felsőoktatásért felelős miniszter 2024-től a tantárgyak bővebb körét határozta meg, melyből a felsőoktatási intézmény választ, eldöntve, hogy ötödik tantárgyként milyen egy tanult tantárgy vagy tantárgyak köréből a legjobb év végi eredményét veszi figyelembe a jelentkezőnek. A KJE az ötödik tárgyként figyelembe vehető tárgyak körét a lehető legszélesebben határozta meg, hogy ezzel minél szélesebb körben tegye lehetővé a jelentkezők számára az ötödik tantárgy kiválasztását a pontszámításhoz.

Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztása:

2024-től lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatási intézmény a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott érettségi vizsgatárgyakból maga döntsön arról, hogy az ötödik vizsgatárgyként mit fogadnak el a tanulmányi pontok számítása során. A KJE az ötödik érettségi vizsgatárgyak körét a lehető legszélesebben határozta meg, hogy ezzel minél szélesebb körben tegye lehetővé a jelentkezők számára az ötödik érettségi tárgy kiválasztását a pontszámításhoz.

Az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredményekről való döntés

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdődően a fenntartó egyetértésével a felsőoktatási intézmény határozza meg az érettségi pont számításához szükséges érettségi vizsgatárgyak körét szakonként. A KJE az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredmények esetében a lehető legszélesebben határozta meg a figyelembe vehető tárgyak körét, hogy ezzel minél szélesebb körben tegye lehetővé a jelentkezők számára a felhasználható érettségi eredmények körét

2024. évi felvételi eljárás – Kodolányi János Egyetem által adható intézményi többletpontok

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdődően a többletpontokat minden felsőoktatási intézmény saját maga határozhatja meg.  Ez alapján a korábbi többletpontok rendszerét az intézményi pontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető, de a korábbiaktól eltérően a jövőben az intézmények egymástól eltérően határozzák meg, hogy milyen plusz teljesítmény milyen pontszámmal jutalmaznak a felvételi eljárás során. 

1. Motivációs levél és elbeszélgetés

Magyar nyelven meghirdetésre kerülő képzések esetében:

Motivációs levél: nem kötelező dokumentum, de a jelentkező maximum 100 többletpontra lehet jogosult a motivációs levél alapján. A motivációs levelet a jelentkező tölti fel a jelentkezési határidőig a www.felvi.hu oldal E-felvételi rendszerébe.  A motivációs levél alapján előzetesen a KJE közli a jelentkezővel a többletpont számát március 15-ig, mely alapján a jelentkező a motivációs elbeszélgetésen (személyes vagy online) vehet részt, ha többletpontjait tovább szeretné növelni.

Kivétel: szociális munka alapképzési szak – a motivációs elbeszélgetés kötelező!

Angol nyelven meghirdetésre kerülő képzések esetében:

Motivációs levél: nem kötelező dokumentum, melyet angol nyelven kell elkészíteni, de a jelentkező maximum 100 többletpontra lehet jogosult a motivációs levél alapján. A motivációs levelet a jelentkező tölti fel a jelentkezési határidőig a www.felvi.hu oldal E-felvételi rendszerébe.  A motivációs levél alapján előzetesen a KJE közli a jelentkezővel a többletpont számát március 15-ig, mely alapján a jelentkező a motivációs elbeszélgetésen (személyes vagy online) vehet részt, ha többletpontjait tovább szeretné növelni. A motivációs elbeszélgetés angol nyelven zajlik.

Motivációs elbeszélgetés időpontja: általános felvételi eljárásban: április, pótfelvételi eljárásban: augusztus, keresztféléves felvételi eljárásban: január.

A motivációs elbeszélgetés és a motivációs levél elemei: rövid bemutatkozás, céljai a szak elvégzésével, az intézmény iránti elkötelezettség: miért a KJE-t választotta, mit tud a KJE-ről, korábbi kapcsolatok, a KJE-vel (tanulmányi versenyek, nyílt napok, korábbi tanulmányok, Társalkodó, Gazdálkodó nyelvvizsga, stb.), munkatapasztalat (ha van, bemutatása, igazolása belinkelve a motivációs levél szövegében), sporttevékenység (ha van, bemutatása, igazolása belinkelve a motivációs levél szövegében), nemzetközi tapasztalatok (ha van, bemutatása, igazolása belinkelve a motivációs levél szövegében), nyelvtudás (ha van, bemutatása, igazolása belinkelve a motivációs levél szövegében), tanulmányi verseny részvétel/helyezés, kulturális, művészeti tevékenység.

Egyéb többletpontok dokumentumok/adatok alapján – az igazoló dokumentumot a jelentkező a www.felvi.hu E-felvételi rendszerébe tölti fel:

2.      Emelt szintű érettségi választott szakon figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy teljesítésével min 45%-os eredmény elérése esetén – max. 2 tárgy 2x50 pont, de maximum 100 pont.

3.      FOKSZ oklevél, szakképesítés (képzési területen belül) 32 pont.

4.      Nyelvvizsga B2 komplex (28 pont) vagy C1 (40 pont), de max. 40 pont.

5.      Jogszabályban előírt többletpontok (pl. önkéntes tartalékos katonai szolgálat) 

6.      KJE tanulmányi verseny helyezettje max. 100 pont 

7.      Sportolóknak adható többletpontok a felvételi eljárásban:

A Magyarországon országos szakszövetséggel rendelkező sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Ide értendőek a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által elismert sportágak is. A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt. Korosztályos és felnőtt válogatott kerettagok a fenti szövetségek által szervezett válogatottaknál: 100pont.

A válogatott kerettagságot a sportolónak a magyarországi sportági szakszövetség hivatalos dokumentumával kell igazolnia.

Az országos szakszövetségek által rendezett NB1-es és NB2-es bajnokságokban igazolt sportoló korosztályos és felnőtt csapatban: 75 pont

A bajnokságokban való szereplést a sportolót nevező egyesület, vagy a bajnokságot szervező országos szakszövetség hivatalos dokumentumával kell igazolni. A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt.

Az országos szakszövetségek által rendezett alsóbb osztályú bajnokságokban igazolt sportoló 50 pont.

A bajnokságokban való szereplést a sportolót nevező egyesület, vagy a bajnokságot szervező országos szakszövetség hivatalos dokumentumával kell igazolni.

A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt.

A Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében való szereplés 25 pont.

A sporteredmények akkor vehetőek figyelembe, ha legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 10 éven belül szerezte az arra jogosító eredményt.

A többletpontok érdekében minden jelentkezőnek a fenti dokumentumot a jelentkezőnek fel kell töltenie a www.felvi.hu E-felvételi rendszerébe a jelentkezéssel egyidejűleg.

 

 


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2023. 09. 21. 13:19
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv