2022. 05. 03.

Művelődés- és neveléstörténet: POLYMATHEIA

Május közepén érkezik a Kodolányi János Egyetem Folyóiratának legfrissebb száma. Intézményünk kiadványa, a Neveléstörténet jogutódjaként, 2004 óta jelenik meg évente két dupla számban, nyomtatott és online formában egyaránt. A legújabb évfolyam 1-2. számának fókuszában a tavalyi évben fennállásának 30. évfordulóját ünneplő KJE története, pályafutása áll.

Az előszóban a Kodolányi rektora, Dr. Szabó Péter „Egyetem születik. Szubjektív írás az elmúlt 30 évről” című írásában eleveníti fel az elmúlt több, mint negyed évszázad legjelentősebb mozzanatait, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyetemünk a mai formájában létezhessen. Az iskola falai, a tanárok, dolgozók, diákok szellemisége ennyi idő után is visszatükrözi az alapítók eszméit. Annak a titka, hogy miként stabilizálódott és lépett egyre magasabb szintre magánegyetemünk. „Az, hogy volt valaki, aki összeszorított foggal, “csakazért” is” küzdött, és még reménytelennek tűnő helyzetekben is kitartott;”

A szerkezeti felépítés követi a korábbi évek struktúráját. 6 rovatban, összesen 15 cikk várja az olvasókat.
A teljesség igénye nélkül, helyet kapott a megjelenések között:

• Simándi Irén: „…felkelés Magyarországon” A Szabad Európa Rádió Magyar Osztálya munkatársainak visszaemlékezései az 1956-os forradalom napjaira [Művelődéstörténet]

• Strédl Terézia: Az inkluzív pedagógia múltja és jelene [Neveléstörténet]

• Virágh Ildikó: Karanténnapló (részlet). Az első két hónap (2020. március–április) [Napló]

• Lőrinczné Bencze Edit: Hervainé Szabó Gyöngyvér: Oroszország a globális világrendben. (Inter-regionális Tanulmányok.) [Könyvismertetések]

A név jelentése

POLYMATHEIA görög mitológia múzsa volt, neve „sok tudás, műveltség” jelentéstartamokat hordoz magában.
A polymath az angol nyelvben polihisztort jelent, bővebben az individuális kreatív potenciál legfőbb forrásaként használt kifejezés. Az interdiszciplinaritás, a tudományos kreativitás és sokszínűség a folyóirat alapvető igénye, ami a névválasztásban ugyancsak szerepet játszott.

Rövid történeti áttekintése

A Kodolányi János Főiskola főigazgatója 2003-ban döntött arról, hogy „a gyorsuló idő” sodrában, Neveléstörténet címmel folyóiratot alapít. Ehhez akkor már megvolt a főiskolának az a pénzügyi és szellemi bázisa, szakmai-tudományos kapcsolatrendszere, amelyek feltételei voltak a folyóirat sikerességéhez.

Célként fogalmazódott meg, hogy a folyóirat:

• segítse a magyar iskoláztatás múltja gazdag irodalma további kiteljesedését, a kutatómunka ösztönzését, a publikálások intenzívvé tételét;
• a neveléstörténet interdiszciplináris területei számára is adjon printfelületet;
• erősítse a neveléstörténet területén az európai pedagógiai kultúrában történő együttműködést;
• a folyóirathoz kapcsolódjanak hazai és külföldi konferenciák, s az előadások anyagai a folyóiratban és/vagy önálló kötetekben jelenjenek meg;
• a neveléstörténet-kutatásban és -írásban kiemelkedő tevékenységet folytató oktatók, kutatók számára a főiskola biztosítsa a jubileumi köszöntő kötetek megjelentetését.

A főiskola 2004-től évenként négy lapszámmal jelentette meg széles körű szerkesztőbizottság és szakmai támogató szervezetek közreműködésével.

16 év után a Neveléstörténet mind formájában, mind tartalmában és szerkesztőségének összetételében megújult és kibővült. A kiadvány jelentős szerepet töltött be a pedagógia és az oktatás területén.

A Neveléstörténet szellemiségét és mondanivalóját továbbra is megőrizte, tematikájában azonban bővült, ez tette indokolttá a lap nevének változását. A POLYMATHEIA cím egy szélesebb tudományos területet fed le.

A POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat tágabb célja szintézist teremteni, amit az interdiszciplinaritás révén igyekeznek a szerkesztők elérni. A lap fórumot kíván adni a szintetizálni és analizálni is képes történettudomány és a kapcsolódó tudományterületek művelői és az erre igényt tartó olvasók számára. A témák a hazai és a nemzetközi művelődéstörténet minden területére kiterjednek, a hagyományos történeti korszakok mindegyikét felölelik. A cél nem is a tematikus, területi vagy kronológiai szervezőelv, hanem a közös, művelődéstörténeti szemlélet kialakítása. Ez a szemlélet értékrendszerében humanista, politikailag elfogulatlan, és magában foglalja a művelődéstörténet legkülönbözőbb módszertani, elméleti kereteit a mikrotörténelemtől, a kulturális tanulmányokig, a historiográfiától a strukturális elemzésekig.

A folyóirat célja

A POLYMATHEIA Művelődés- és Neveléstörténet a 2004 óta rendszeresen megjelent Neveléstörténet című folyóirat utódja. A folyóirat a művelődéstörténet széles spektrumával foglalkozik az ókortól a modern korig, közöl elméleti és empirikus elemzéseket, valamint magyar és egyetemes történettel is foglalkozik.

A POLYMATHEIA célja, hogy a művelődéstörténet mai elméleti irányait kövesse, nem csupán leíró megközelítéssel, hanem mentalitástörténeti és mikrotörténeti elemzésekkel is szolgálja olvasóit. A folyóirat ugyanakkor szemléletében interdiszciplináris, a történettudományi és neveléstudomány-történeti kutatások mellett jogi, művészettörténeti, hadtudományi, rendészeti, szociológiai, népesedéstudományi, közgazdasági és politikatudományi elemzéseket, kutatási összefoglalókat is közöl, amennyiben azok művelődéstörténeti területre vonatkoznak.


Forrás: http://www.polymatheia.hu
#Együttvalóraváltjuk
#Diplomakarnyújtásnyira
www.kodolanyi.hu
https://www.facebook.com/kodolanyi
https://www.instagram.com/kodolanyiegyetem


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 5184
Frissítve: 2022. 08. 10. 09:20
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv