2022. 02. 24.

Nemzeti Kiválóság Díjat kapott a Kodolányi

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter november 22-én, a Pesti Vigadó Dísztermében adta át a Nemzeti Kiválóság Díjat azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek, amelyek a humánerőforrás-gazdálkodás, a szervezeti célkitűzések és stratégiák, az alkalmazott értékteremtő folyamatok irányítása, a fenntarthatósági szempontok és üzleti eredmények területén kiemelkedő teljesítményt és eredményt értek el.

A Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére pályázat útján volt lehetőség. Ennek alapja az EFQM Modell 2020 alapján elvégzett szervezeti önértékelés, amely a pályázó szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű, tényeken alapuló bemutatása. Évente legfeljebb öt díj ítélhető oda, a pályázati kiírásban rögzített kategóriában.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a korábbi nívós elismerést, a Nemzeti Minőség Díjat hívta életre megújult formában, Nemzeti Kiválóság Díj néven. A Kodolányi egyébként a hazai felsőoktatási intézmények között elsőként kapta meg a Nemzeti Minőségi Díjat 2009-ben, akkor még főiskolaként.

A megújult Nemzeti Kiválóság Díjról fontos tudni, hogy olyan eszmei elismerés, amely gazdasági hasznot is hoz. Egyrészt ismertsége, jó hírértéke okán, másrészt az vállalkozás, szervezet, amelyik végighalad a megmérettetésen, már a jövő útját járja. Elindult egy olyan pályán, ami segít optimalizálni a működést, kihozni a legjobbat a rendelkezésre álló erőforrásokból, védi a környezetét és nagyon dinamikusan reagál az egyre gyorsabban változó kihívásokra.

A díj átadása előtt az egyetemet elismerő szavakkal mutatták be a megjelenteknek. A laudáció szövege a következő volt: „A Kodolányi János Egyetem regionális szerepkörű, polgári-közösségi eredetű és elkötelezettségű, az alkalmazott tudományok területén tevékenykedő magánegyetem. Küldetése, hogy mind oktatási helyszínein, mind pedig az azokhoz kapcsolódó térségekben oktasson, kutasson, innovációs szolgáltatásokat nyújtson. Az elmúlt évtizedben számos hazai és nemzetközi elismerést vehetett át az intézmény vezetése, melynek működését a kreatív és innovatív szervezeti kultúra határozza meg. Az üzleti-piaci szemléletmód érvényesülése kapcsán rendkívül erős az önreflexió az üzleti partnerekkel és irányító hatóságokkal való együttműködés során. Jól strukturált kommunikációs stratégia, differenciált, érdekeltekre szabott marketingkommunikációs eszközök és megoldások jellemzik a működést. Időben felismerték, hogy kommunikációs stratégiaváltásra van szükség, és ennek eszközeit, megoldásait minőségben és mennyiségben is bővítették. Figyelembe veszik és alkalmazkodnak a diákok személyes helyzetéhez, ami az egyetem méretéből adódóan erős mentorálást jelent, előtérben a hallgatói élményvizsgálat bevezetésével. Az intézmény működésének minden szintjén meghatározó a társadalmi és regionális szerepvállalás, ami nagyban tudja támogatni a partnerkapcsolatok megfelelő szintű és tartalmú kezelését és azok tudatos fejlesztését”.

“Ez a díj mérföldkő az intézmény életében. Egy felsőoktatási intézménynek akkor van jövője, ha szervezetében cégszerű elemekkel támogatja a kutatáshoz és az oktatáshoz nélkülözhetetlen akadémiai szabadságot"- fogalmazott Dr. Szabó Péter a díj átvételét követően. Hozzátette, innovatív egyetem nem létezik innovatív diákság nélkül. A Nemzeti Kiválóság Díj pedig nem csak az intézményt, hanem az oktatókat és a diákokat egyaránt megerősíti abban, hogy ez a törekvés, ez az alapgondolat olyan értékeket képvisel, amik méltó alappillérei a Kodolányinak.

Az ünnepségen Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer Okleveleket adott át Lepsény István, a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság elnöke, valamint European Foundation for Quality Management Okleveleket Barta-Eke Gyula az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője.

Kodolányi János Egyetem részéről Dr. Kovács László rektorhelyettes és Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér rektori tanácsadó vette át a rangos elismerést.

Prezentáció: Felsőoktatás és minőség a KJE minőségfilozófiája és gyakorlata az NKD tükrében

 


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 20 521 4870
Frissítve: 2023. 06. 08. 14:12
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv