2022. 02. 23.

Egy társadalom erejének fokmérője az, ahogyan bánik a rászorulóival

Február első felében stratégiai megállapodást írt alá a Docler Holdinghoz tartozó Kodolányi János Egyetem és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A partneri viszony elsősorban az intézmény hallgatói számára biztosít szakmai gyakorlati lehetőségeket, továbbá fórumok, konferenciák, állásbörzék, karrier- és toborzónapok, kerekasztal-beszélgetések közös rendezését irányozza elő. 

A 30 éves magán felsőoktatási intézmény oktatási struktúrájának kialakításában mindig is kiemelkedő szerepet töltött be a tudományos és szociális élettel való kapcsolat, valamint – a hallgatók részéről felmerülő – tudás- és tapasztalatbővítést célzó szükségletek kiszolgálása. Ezt támasztják alá az egyetem stratégiai partnerségei, a szakmai gyakorlóhelyek bővülő tárháza, a duális és kooperatív képzés sikerei, és a most aláírt együttműködés is.

Dr. h.c. Szabó Péter PhD, a KJE rektora és Czibik Norbert András, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója között köttetett megállapodás négy pontban rögzíti a partnerség területeit. A kooperáció magába foglalja a Kodolányi által szervezett képzésekben résztvevő tanulókat – a kormányrendelet szerint – érintő szakmai gyakorlatot, továbbá az önkéntes munka megszervezésének és lebonyolításának mindkét felet érintő kötelezettségeit. Kitér a felsőoktatási pályaorientáció elősegítésére, a hallgatói érzékenyítésre, illetve a közös rendezvények lebonyolításának részleteire.

A diákokat érintő lehetőségek a KJE alap- és mesterképzési szakjain egyaránt nyitottak lesznek, időintervallumuk előreláthatólag 1-3 hónap közötti spektrumon mozog, helyszínül pedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság székhelye, kirendeltségei, intézményei lettek meghatározva.

A kooperatív kapcsolat lehetővé teszi, hogy a felek előzetes egyeztetés alapján, a hallgatók szakmai gyakorlatát úgy szervezzék meg, hogy az igazodjon a felsőoktatási intézmény félévbeosztásához.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az elmúlt időszakban új szakmapolitikai stratégiai terv kidolgozását tűzte ki céljául, melynek része a Docler Holdinghoz tartozó Kodolányi János Egyetemmel kötött együttműködési keretmegállapodás.
Az innovatív, több területet, több kart is magába foglaló partnerség az egyetem hallgatóinak gyakorlati tapasztalatait és elhelyezkedési esélyeit növeli, a nem szociális képzésben résztvevőket pedig érzékenyíti.


„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Kodolányi János Egyetem és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejött ez az együttműködési megállapodás.
Örömmel tölt el bennünket, hogy az egyetem elhívatott diákjai a mi intézményeinkben végzik majd szakmai gyakorlatukat. Öröm az is, hogy ennyi fiatal választja hivatásul azt a szakmát, amelynek művelői nélkül nem beszélhetünk működő társadalomról. Vezetőink gyakran idézett mondata: »Egy társadalom erejének fokmérője az, ahogyan bánik a rászorulóival.«

Azok, akik a segítő szakmát választják, nemcsak elhivatottságukról, hanem erről az erőről is tanúbizonyságot tesznek. Nekünk pedig szükségünk van az ő lendületükre, tenni akarásukra és természetesen arra a magas szintű szakmai tudásra, amelyet egyetemi tanulmányaik alatt megszereznek.
A szociális szférában dolgozók anyagi és társadalmi megbecsültsége az utóbbi időben sokat nőtt. Azokra a fiatalokra, akik most, illetve az előttünk álló években, évtizedekben kezdik meg a hivatásukat ezen a területen, egy tervezhető, előrehaladást és szép feladatokat biztosító szakmai életút vár” – nyilatkozta Czibik Norbert András, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója.


„A megállapodással a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság új szakmapolitikai stratégiai célkitűzései és a Kodolányi János Egyetem szemléletmódja közös nevezőre talált, mely szerint a társadalmi kérdésekkel való foglalkozás nemcsak a segítő szakmák feladata, hanem más szakterületek bevonásával mindannyiunk közös érdeke. Ezért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minden szakra kiterjesztett együttműködés az elméleti és gyakorlati ismeretek és jártasságok összekapcsolásával, a szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztésével, a személyes kapcsolatokkal, a reflektív értékelés kompetenciáinak kialakításával hozzáadott értékkel bíró kiváló lehetőség hallgatóink számára” – mondta Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit, a Kodolányi János Egyetem Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék vezetője.

2022.02.23.

https://www.kodolanyi.hu/

https://szgyf.gov.hu/


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
Frissítve: 2022. 07. 05. 16:37
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv