2021. 06. 15.

Szimpózium a turizmus válságjelenségeiről

A 30. évfordulóját ünneplő Kodolányi János Egyetem jubileumi eseménysorozatának részeként szeptember 17-én tartják meg a VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumot. Az égetően aktuális témában a tudományos eredmények prezentálása mellett a párbeszédre helyezik a hangsúlyt. A cél a turizmusról mint tudományról gondolkodó szakmai közösségek támogatása, és egyúttal a válságból való mielőbbi kilábalás elősegítése.

MEGHÍVÓ

 A
Kodolányi János Egyetem, a CSFK Földrajztudományi Intézet és a Magyar Földrajzi Társaság, együttműködésben az MTA IX. Földtudományok Osztálya Társadalom-földrajzi Bizottságának Turizmusföldrajzi Albizottságával

szeretettel meghívja Önt és kedves munkatársait

 a

 VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium

 A turizmus válságjelenségei

 című tanácskozásra, amelyet 2021. szeptember 17-én, pénteken 1000 – 1700 között tartunk

a Kodolányi János Egyetem Budapesti Oktatási Központjának épületében.

A rendezvény célkitűzése: Fórumot teremteni a Kárpát-medencében élő turizmuskutatók számára azzal a céllal, hogy a jövőbeli együttműködéseik sikere még hatékonyabban táplálhassa a turizmusról mint tudományról gondolkodó szakmai közösségek oktatási és kutatási tevékenységét. A tanácskozás az eredmények formális, prezentációkban való közzététele mellett a párbeszédre helyezi a hangsúlyt. A szimpózium a Kodolányi János Egyetem 30. évfordulóját ünneplő eseménysorozat részeként kerül megrendezésre.

A rendezvény témája: A turizmus sikerének története számos válsággal van kikövezve. Csak a XXI. században három világméretű krízis érte az ágazatot. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiből csakúgy felállt, mint a 2008-2009. évi globális gazdasági recesszió, azonban a 2019-ben kirobbant koronavírus-járvány már padlóra küldte az ágazatot. Miközben a turizmus piacának összes szereplője bízik a reziliens jellemvonásából fakadó gyors helyreállásban, a tudománynak lehetősége nyílik a folyamat katalizálására. Közismert, hogy egy kis szikra is lángra lobbanthat egy fél kontinenst, így a turizmus válságának generálásában közrejátszó összes lehetséges tényező feltárása, vizsgálata, prevenciója, kezelése (szolgáltatás, termék és desztináció szinten egyaránt) részét képezi a rendezvényen tárgyalni kívánt témaköröknek.

A rendezvény programja: A tanácskozás délelőttjén, a plenáris ülés keretében a szervezők által felkért előadók mutatják be a témával kapcsolatos eredményeiket. Ebéd előtt és után párhuzamos szekciókban folyik a munka, ahol a hazai és a határainkon túl élő turizmuskutatók előadásai hangzanak majd el.

A rendezvény résztvevői: A turizmus kutatásáért és oktatásért elkötelezett, a geográfiai problémák iránt érzékeny szakemberek, egyetemeken, főiskolákon és szakképző intézményekben oktató tanárok, doktoranduszok, illetve kutatóintézetek, tanácsadó irodák, önkormányzatok, kormányhivatalok, TDM szervezetek, szakmai egyesületek munkatársai. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy ne csak az előadók, hanem a téma iránt érdeklődők, a párbeszédre kész kollégák is megtiszteljék a rendezvényt.

Részvételi díj: 20 000 forint/fő, amely magába foglalja az ebédszünetben és a délutáni kávészünetben történő fogyasztást, az absztraktfüzetet, valamint az elhangzott előadások és az azt követő vita alapján elkészült értekezésekből szerkesztett, lektorált tanulmánykötetet.

Publikáció: Az elhangzott előadásokból a Kodolányi János Egyetem Turizmus Akadémia sorozatában megjelenő tanulmánykötetet szerkesztünk, amelybe a sorozat-szerkesztőbizottság által elfogadott, a tudományos normáknak eleget tevő, illetve a konferencia témájához illeszkedő értekezések kerülnek lektorálást követően beválogatásra.

Határidők:    

  • A jelentkezési lap és az absztrakt beküldése: 2021. július 4.
  • Visszaigazolás az elfogadott absztraktról: 2021. július 11.
  • Részvételi díj befizetésének határideje: 2021. szeptember 6.
  • A tanulmánykötetbe szánt kézirat leadása: 2021. november 30.

 A jelentkezési lap az alábbi linken tölthető le.

Kapcsolattartás:        Dr. Szalai Katalin (szalaikaty@kodolanyi.hu)


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
Frissítve: 2022. 05. 16. 07:50
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv