KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le, vagy rendeld meg a KJE aktuális felvételi kiadványát ingyen!

On-line megrendelem PDF-ben letöltöm
2018. 09. 21.

NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK, ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Kodolányi János Egyetem pályázatot hirdet a 2018/2020-as időszak Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A 2018/19 tavaszi félévre a JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. OKTÓBER 19.

A szakmai gyakorlatra illetve a további tanulmányi mobilitási szemeszterekre a jelentkezés folyamatos.

A pályázat célja:

Az Erasmus+ programban pályázni jogosult KJE hallgatók számára külföldi tanulmányi jellegű részképzési lehetőség VAGY nemzetközi szakmai gyakorlat biztosítása. A külföldi tanulmányokat, illetve a szakmai gyakorlatot a KJE elismeri, a teljesített krediteket befogadja és az elért eredményeket a diploma megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítésébe beszámítja.

 

A pályázásra jogosultak köre:

Minden képzési formában (nappali, levelező, távoktatás) és szakon tanuló hallgató, aki:

  • magyar állampolgársággal vagy letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  • minimum két lezárt félévet teljesített a KIUTAZÁS időpontjában;
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a KJE-n;
  • alapképzésben részt vevő, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses hallgató;

 

Figyelem: a megújult Erasmus+ pályázati alapelvek értelmében, egy adott képzési cikluson belül (BA, MA, PhD.) minden pályázatot elnyert hallgató jogosult ÖSSZESEN 12 hónap támogatásra. Ez azt jelenti, hogy a hallgató részt vehet a tanulmányi célú és/vagy szakmai gyakorlati mobilitás bármilyen kombinációjában azzal a feltétellel, hogy az időszak ne haladja meg az összesen 12 hónapot. (A tanulmányi mobilitásra továbbra is vonatkozik 2 külön alapfeltétel: min. 3 hónap, ill. min. 30 kredit teljesítése)

A fentiek értelmében, azok a hallgatók is jogosultak a részvételre, akik már egyszer voltak tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlatos mobilitással, amennyiben még nem használták el a 12 hónapot!

Azok a végzős hallgatók is jogosultak szakmai gyakorlatos mobilitásra, akik a pályázatot aktív hallgatóként nyújtják be, de szakmai gyakorlatukat az abszolutórium vagy a diploma megszerzését követő egy éven belül kívánják teljesíteni – amennyiben még nem használták el a 12 hónapot!

 

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:

 

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak tanulmányi támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatással vagy a nélkül) meghosszabbíthatnak. A külföldi tanulmányok időtartama egyedül, illetve annak a szakmai gyakorlattal való kombinációja minimum 2 és maximum 12 hónap lehet. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától, valamint a célországtól.

 

A pénzügyi feltételek részletes leírása itt olvasható:

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint-tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt esetleg más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A megpályázható helyek:

Tanulmányi célú mobilitás esetén a KJE európai partnerintézményei. A frissített partnerlista itt érhető el: http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/erasmus/erasmus_partnerintezmenyek

Szakmai gyakorlati hely bármilyen vállalkozás, cég, egyesület, alapítvány lehet, (kivéve nagykövetség), amely a hallgató képzésének megfelelő szakmai gyakorlatot tud biztosítani. Gyakorlóhelyek és adatbázisok itt érhetők el: http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/erasmus/szakmaigyak_helyek

 

A pályázat menete:

1. A megfelelő mobilitási program kiválasztása és tájékozódás a részvételi feltételekről

tanulmányi célú: http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/erasmus/palyazati_tudnivalok

szakmai gyakorlat: https://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/erasmus/szakmai_gyakorlat_tudnivalok

2. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzése és kitöltése

A pályázati anyag tartalma:

 

A szükséges dokumentumok letölthetők a fent megjelölt linkekről.

 

2018/19 tavaszi félévre JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. OKTÓBER 19.

További szemeszterekre a jelentkezés folyamatos.

A szakmai gyakorlati pályázat határideje folyamatos.

 

Személyes leadás a Budapesti oktatási központ 009-es irodájában lehetséges, illetve a székesfehérvári központi irodában.

 

Ajánlott küldeményként feladva az alábbi címre:

Kodolányi János Egyetem 

Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ, 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

vagy

Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ, 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

 

Részletes tájékoztatást és segítséget nyújtunk minden érdeklődőnek.                              

 

Elérhetőségeink

Tanulmányi mobilitás:

Bajusz Annamária

Budapest, Frangepán u. 009-es iroda

email: bajusz@kodolanyi.hu

 

Szakmai gyakorlati mobilitás:

Szabó Bálint

Budapest, Frangepán u. 009-es iroda

email: balint.szabo@kodolanyi.hu

 

SZÉKESFEHÉRVÁR:

email: international@kodolanyi.hu

 

Sikeres pályázást kívánunk!


« vissza

Helyszínek

Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
Budapesti Oktatási Központ
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
felveteli@kodolanyi.hu
+36 22 543 324
+36 80 203 769
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv
Főtámogatónk: