Kodolányi János Főiskola
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János FőiskolaKodolányi János Főiskola
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

[2017. 02. 02. ]

Tájékoztató a főiskola szabadegyetemi előadásairól

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben előre kíván szabadon választható tárgyat teljesíteni, vagy elmaradását szeretné pótolni és szívesen hallgatna a félév során öt előadást a főiskola meghívott neves vendégeitől, oktatóitól, olvassa el figyelmesen szabadegyetemi felhívásunkat!

Két szabadegyetemi kurzust indítunk:


A pontos programokat plakátokon és a honlapon is megtalálja a szorgalmi időszak első heteitől.

JELENTKEZÉS: A főiskola minden hallgatója felveheti a szabadegyetemi előadások kurzusait a meghatározott létszám, illetve feltételek mellett.

A kurzusra jelentkezhetnek azok a hallgatók, akiknek ebben a félévben a tantervi hálójukban választható tárgyat kell teljesíteni.

Továbbá azok, akiknek ebben a félévben nincs ez a tárgy a tantárgyi hálójuk szerint, de:

  • előre szeretnének ilyen típusú választható tárgyat teljesíteni,
  • korábbi, elmaradt tárgyat akarnak ezzel pótolni,


Az alábbi e-mail címen csak azoknak a jelentkezését várjuk és fogadjuk el, akik a neptun rendszerben nem tudják a tárgyat fölvenni, mert az adott félévben az nincs számukra meghirdetve.

 

Ebben az esetben a következő e-mail címre kérjük elküldeni: glavandi@kodolanyi.hu (Glavanovics Andrea). A jelentkezésnél adják meg pontosan a nevüket, Neptun kódjukat, képzési kódjukat (pl. 10NBANDB) és a választott szabadegyetem nevét és helyét.

BÁRMELYIK ADAT HIÁNYA ESETÉN A JELENTKEZÉS ÉRVÉNYTELEN!

A tárgyat részükre a szorgalmi időszak folyamán az intézmény fogja felvenni!

A kurzusra a jelentkezést az e-mailek beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

A Neptun rendszeren keresztül is február 15-ig lehetséges díjmentesen.


E-mailen keresztüli jelentkezés számukra nem lehetséges.

A tárgyat az is felveheti, aki már korábban hallgatott Szabadegyetemi kurzust.

Mindkét szabadegyetemi sorozat 5-5 előadásból áll. 4 előadáson kötelező a megjelenés. Az esetleges 1 alkalommal történő hiányzást nem kell külön jelezni, vagy igazolni.

A kurzusra jelentkezett hallgatók az első előadás alkalmával kézhez kapnak egy formanyomtatványt. Az előadások végén erre kapják a részvételüket igazoló pecsétet. A lapot meg kell őrizniük, minden előadásra magukkal kell vinniük. Elveszett – már pecsételt – nyomtatvány pótlására nincs lehetőség! Csak üres nyomtatványt tudunk újra adni. A lapon minimum 4 pecsétnek kell szerepelnie!


Teljesítés:

A szemeszter végén a Moodle rendszerben található feleletválasztós tesztet kell elektronikusan megoldani, amely mind az öt előadásra vonatkozóan tartalmaz kérdéseket, a megadott szakirodalom és az előadásokon elhangzottak alapján. Ennek kitöltési időpontjáról, és pótidőpontjáról a hallgatók a félév során értesítést kapnak a neptun rendszeren keresztül. Akinek a tárgy aláírás köteles nem kap érdemjegyet, de a teszt kitöltése akkor is kötelező.


Tervezett időpontok:

Budapest    Székesfehérvár

2017. február 22.   2017. február 15.

2017. március 8.   2017. március 22.

2017. április 19.   2017. március 29.

2017. április 26.   2017. április 19.

2017. május 3.    2017. április 27. csütörtök

szerda 16.00 (mindkét helyszínen) kivétel Szfvár. április 27. csütörtök 17.00


Tervezett témák:

Budapest: A gazdaság, bölcsészet és társadalomtudomány egy-egy témájában tartanak előadást az intézmény oktatói és meghívott előadók: Bajor Tibor, Szele Bálint, Liszka Andrea, Virágh Ildikó, és Hossó Nikoletta

Székesfehérvár: Rendszerváltó évek, címmel a középkortól a legújabb korig: Pálffy Géza, Hermann Róbert, Scharzwölder Ádám, Zachar Péter és Magyarics Tamás

A pecsétlap leadása: 2017. május 15.


A hallgató neve:

A hallgató Neptun kódja:

A hallgató képzés kódja: (pl. 11NBANDB)

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben nincs meg az előírt számú pecsét a tesztlapot nem értékeljük.


A pecsétlap leadási határideje:

2017. május 15.

Határidőn túl leadott pecsétlapot nem fogadunk el!


A kitöltött pecsétlap leadásának módja:

Személyesen:

Székesfehérváron:

Glavanovics Andrea - Fürdő u. 1. Igazgatósági épület – 121-es iroda

Budapesten:

Vajdáné Dezső Adél Frangepán u. 50-56. fsz. 5-ös iroda

Postai úton:

Kodolányi János Főiskola

„SZABADEGYETEM”

8000 Székesfehérvár,

Fürdő u. 1.


A számonkérés a Moodle rendszerbe belépve on-line teszt formájában történik. A rendszerben az oktatók által készített anyagok is segítik a felkészülést.

Amennyiben a teszt kitöltése sikertelen, a teszt újbóli megnyitásának időpontját egyénileg kell kérni és egyeztetni. (Egyeztetés: Glavanovics Andrea, glavandi@kodolanyi.hu)

A vizsga on-line tesztjét a Moodle rendszerben kell keresni, a szemeszter végén megjelölt időpontban válik elérhetővé. Az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

  • Amennyiben megnyitja a tesztet, az vizsgaalkalomnak számít, akkor is, ha egyetlen választ sem jelöl meg.
  • A teszt kitöltésére 30 perc áll rendelkezésre a megadott másfél órás időtartamon belül.
  • A teszt 30 perc után automatikusan értékelésre kerül az addig kitöltött válaszok alapján.
  • A kitöltési lehetőség 18.30 órakor mindenképpen lezárul, akkor is, ha a kitöltésre megszabott 30 perc még nem telt le. (Például 18.10 órakor nyitja meg, és kezd hozzá.)


Üdvözlettel:

Glavanovics Andrea

tudományos titkár

Kodolányi János Főiskola


« vissza
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse a főiskolát a közösségi oldalakon is: