2021. 11. 10.

Kulturális intézetek nyomában – Róma

November 18-án érkezik a nagysikerű Collegium Hungaricumok – Kulturális intézetek nyomában webinárium trilógia utolsó része, a Kodolányi János Egyetem Kulturális Tanulmányok Tanszékének szervezésében.
Dr. habil. Ujváry Gábor főiskolai tanár előadássorozata ezúttal a magyar–olasz kulturális kapcsolatokat veszi nagyító alá, kiemelt figyelmet fordítva a római Collegium Hungaricumra (Római Magyar Akadémia).

Jövő héten csütörtökön, 16:00 órától online formában lesz nyomon követhető a beszélgetés (ERRE a linkre kattintva), melynek keretein belül Fejérdy András, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a Római Magyar Akadémia egykori tudományos titkára tart előadást.
A Római Magyar Akadémia a Balassi Intézet tudományos-kulturális intézete Rómában, Olaszországban.
Collegium Hungaricum-ok Európa több fővárosában megtalálhatóak. Céljuk segíteni a külföldön tanuló diákokat, és megismertetni a magyar kultúrát az adott országban.

A Magyar Történeti Intézet, Róma (1902)
A Római Magyar Akadémia előzménye az 1895-ben alapított Római Magyar Történeti Intézet, mely 1913-ig működött. Az 1923-as újjáalakítását követően 1948-ig üzemelt ismét. (1996 óta Frankói Vilmos Történeti Intézet néven működik a Római Magyar Akadémia keretei között.)

A római Collegium Hungaricum
Az olasz–magyar kulturális kapcsolatok a két világháború közötti időszakban igen intenzíven fejlődtek. Magyarországon az 1924. évi XXV. tc. szerint az olasz nyelv is bekerült a reálgimnáziumok tantervébe. Ennek következtében az olasz kormány először évi 2, a magyar állam 4 ösztöndíjat biztosított a leendő olasznyelv-tanárok számára. Képzésüket kezdetben a Római Magyar Történeti Intézet, később a Collegium Hungaricum szervezte.
A Collegium Hungaricum megalapítására 1927-ben került sor, székhelye ettől kezdve a Francesco Borromini tervei alapján épült Palazzo Falconieri.

A Római Magyar Akadémia és az 1965-ös Kulturális Egyezmény
A Magyar Népköztársaság és az Olasz köztársaság között Kulturális Egyezmény lépett életbe 1965-ben. Az egyezmény egyes rendelkezései a Római Magyar Akadémiát is érintették, melynek értelmében a Római Magyar Akadémia fenntartását és működését is támogatnia kell a feleknek.
Ez érinti a tudomány, a művészetek és az irodalom területét is. A tudományos és kulturális kapcsolatok ápolásának érdekében az Intézet által szervezett tanulmányutakat, kiállításokat és programokat is támogatja a két ország. Az intézmény fennmaradásához nagy mértékben hozzájárulhatott az is, hogy az Egyezményben foglaltak szerint a két ország elősegíti a könyvek, kiállítások, tudományos anyagok cseréjét is, támogatva ezzel a két ország között utazó tudósokat is.

Napjainkban
Jelenleg a Római Magyar Akadémia – az évtizedek során kialakult hagyományoknak megfelelően – továbbra is tudományos és kulturális ismeretterjesztő feladatokat lát el, emellett helyet ad a Rómába érkező magyarországi tudósoknak is.

#Együttvalóraváltjuk

#Diplomakarnyújtásnyira 

 https://www.kodolanyi.hu/

https://www.facebook.com/kodolanyi/

https://www.instagram.com/kodolanyiegyetem/


« vissza

KJE felvételi tájékoztató

Töltsd le a KJE aktuális felvételi kiadványát!

PDF-ben letöltöm

Helyszínek

Budapesti Nemzetközi Campus
1139 Budapest,
Frangepán utca 50-56.
Székesfehérvári Oktatási Központ
8000 Székesfehérvár,
Fürdő utca 1.
Orosházi Oktatási Központ
5900 Orosháza,
Gyopárosi út 3/f.
info@kodolanyi.hu
+36 22 543 400
EFOP-4.2.1-16-2017-00004
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Calendula Terv