Kodolányi János Főiskola
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János FőiskolaKodolányi János Főiskola
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés

Szabadegyetem

A Szabadegyetem azzal a gondolattal született meg 2006-ban, hogy közérthető, ugyanakkor tudományos igényű előadások keretében mutassa be világunk legidőszerűbb kérdéseit. Ennek fényében idén is változatos és tanulságos előadásokkal várják a Kodolányi oktatói az érdeklődőket.

A Szabadegyetem előadásai minden érdeklődő számára nyitottak, középiskolai tanárokat, diákokat és szüleiket egyaránt szeretettel várják a szervezők. A Kodolányi János Főiskola hallgatói továbbra is felvehetik általánosan művelő tárgyként a Szabadegyetemet.

 

Pontos tudnivalók a feltételekről

Két szabadegyetemi kurzust indítunk:
Kodolányi Szabadegyetem 12. – Budapest

Kodolányi Szabadegyetem 12. – Székesfehérvár

 

A pontos programokat plakátokon és a honlapon is megtalálja a szorgalmi időszak első heteitől.

 

JELENTKEZÉS: A főiskola minden hallgatója felveheti a szabadegyetemi előadások kurzusait a meghatározott létszám, illetve feltételek mellett.

A kurzusra jelentkezhetnek azok a hallgatók, akiknek ebben a félévben a tantervi hálójukban választható tárgyat kell teljesíteni.

Továbbá azok, akiknek ebben a félévben nincs ez a tárgy a tantárgyi hálójuk szerint, de:


Az alábbi e-mail címen csak azoknak a jelentkezését várjuk és fogadjuk el, akik a neptun rendszerben nem tudják a tárgyat fölvenni, mert az adott félévben az nincs számukra meghirdetve.

Ebben az esetben a következő e-mail címre kérjük elküldeni: glavandi@kodolanyi.hu (Glavanovics Andrea). A jelentkezésnél adják meg pontosan a nevüket, Neptun kódjukat, képzési kódjukat (pl. 10NBANDB) és a választott szabadegyetem nevét és helyét.


BÁRMELYIK ADAT HIÁNYA ESETÉN A JELENTKEZÉS ÉRVÉNYTELEN
!

A tárgyat részükre a szorgalmi időszak folyamán az intézmény fogja felvenni!

A kurzusra a jelentkezést az e-mailek beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.

A Neptun rendszeren keresztül mindenki a teljes nyitáskor 2016. augusztus 30. és szeptember 15. között tud jelentkezni díjmentesen.

E-mailen keresztüli jelentkezés számukra nem lehetséges.

 

A tárgyat az is felveheti, aki már korábban hallgatott Szabadegyetemi kurzust.

 

Mindkét szabadegyetemi sorozat 5-5 előadásból áll. 4 előadáson kötelező a megjelenés. Az esetleges 1 alkalommal történő hiányzást nem kell külön jelezni, vagy igazolni.

A kurzusra jelentkezett hallgatók az első előadás alkalmával kézhez kapnak egy formanyomtatványt. Az előadások végén erre kapják a részvételüket igazoló pecsétet. A lapot meg kell őrizniük, minden előadásra magukkal kell vinniük. Elveszett – már pecsételt – nyomtatvány pótlására nincs lehetőség! Csak üres nyomtatványt tudunk újra adni. A lapon minimum 4 pecsétnek kell szerepelnie!

Teljesítés:

A szemeszter végén a Moodle rendszerben található feleletválasztós tesztet kell elektronikusan megoldani, amely mind az öt előadásra vonatkozóan tartalmaz kérdéseket, a megadott szakirodalom és az előadásokon elhangzottak alapján. Ennek kitöltési időpontjáról, és pótidőpontjáról a hallgatók a félév során értesítést kapnak a neptun rendszeren keresztül.


Tervezett időpontok
:

Budapest                                            Székesfehérvár

2016. szeptember 21.                         2016. szeptember 21.

2016. október 12.                               2016. október 5.

2016. november 9.                             2016. október 26.

2016. november 30.                           2016. november 9.

2016. december 7.                              2016. november 23.

szerda 16.00 (mindkét helyszínen)


Tervezett témák:

Budapest: A gazdaság, bölcsészet és társadalomtudomány egy-egy témájában tartanak előadást az intézmény oktatói és meghívott előadók.

Székesfehérvár: Az előző tanévben megkezdett, második világháborút követő társadalmi, gazdasági változások, az ötvenes évek, és 1956-os forradalom a téma.


A pecsétlap leadása: 2016. december 12.

A hallgató neve:

A hallgató Neptun kódja:

A hallgató képzés kódja: (pl. 11NBANDB)

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben nincs meg az előírt számú pecsét a tesztlapot nem értékeljük.

A pecsétlap leadási határideje:

2016. december 12.

Határidőn túl leadott pecsétlapot nem fogadunk el!

 

A kitöltött pecsétlap leadásának módja:

Személyesen:

Székesfehérváron:

Glavanovics Andrea - Fürdő u. 1. Igazgatósági épület – 121-es iroda

Budapesten:

Vajdáné Dezső Adél Frangepán u. 50-56. 131-es iroda

Postai úton:

Kodolányi János Főiskola

„SZABADEGYETEM”

8000 Székesfehérvár,

Fürdő u. 1.

 

A számonkérés a Moodle rendszerbe belépve on-line teszt formájában történik. A rendszerben az oktatók által készített anyagok is segítik a felkészülést.

Amennyiben a teszt kitöltése sikertelen, a teszt újbóli megnyitásának időpontját egyénileg kell kérni és egyeztetni. (Egyeztetés: Glavanovics Andrea, glavandikukackodolanyi.hu)

A vizsga on-line tesztjét a Moodle rendszerben kell keresni, a szemeszter végén megjelölt időpontban válik elérhetővé. Az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:


Üdvözlettel:

Glavanovics Andrea

tudományos titkár

Kodolányi János Főiskola


Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse a főiskolát a közösségi oldalakon is: