Kodolányi János Főiskola - Tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és szakirányú továbbképzések
Nyt.sz:02-000 8-04 | Akkr. sz.: ALF-025
Belső nyelvi vizsga | Nyelvtanfolyamok | Egyéb tanfolyamok | Szakirányú továbbképzés | Emelt szintű érettségi felkészítők  

Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsga

Minőségfejlesztés- tanár mesterszakra a Minőség-és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak ráépíthető, ebben az esetben a szakvizsga 2 félév alatt is megszerezhető.

 

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FRKP/281-7/2009.

Indítási engedély száma: OH-FIF/248-4/2011.; OH-FIF/248-5/2011.; OH-FIF/248-6/2011.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus (minőségbiztosítási szakterületen)

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit, 90 tanóra/félév

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • a minőségbiztosítási szakirányon szakvizsgázott személy alkalmas adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének létrehozására és működtetésére;
 • alkalmas adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, tervezésére és szervezésére.
 • minőségbiztosítási tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására,
 • alkalmas belső tanácsadói feladatok ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • szakmai együttműködés és kommunikáció,
 • vezetési- és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése, a pedagógiai folyamat tervezése,
 • szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban,
 • szakmai készségek és képességek,
 • önművelés,
 • elkötelezettség a szakmai fejlődésre,
 • a tanulói személyiség fejlesztése,
 • kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazása,
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
 • a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával,
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése,
 • a tanulási folyamat szervezése és irányítása,
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • közoktatási ismeretek,
 • pszichológiai ismeretek,
 • pedagógiai ismeretek,
 • iskolai mentálhigiéné,
 • inkluzív nevelés - gyógypedagógiai ismeretek,
 • speciális módszertani ismeretek,
 • gyakorlati ismeretek,
 • tanügyigazgatási ismeretek,
 • vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés,
 • mérési, értékelési módszerek a pedagógiában,
 • minőségbiztosítás, intézményi értékelés,
 • szakértői ismeretek és technikák,
 • minőségbiztosítási rendszerek,
 • minőségbiztosítás az oktatásban,
 • minőségbiztosítás a gyakorlatban.

Személyes adottságok, készségek:

 • szakmai készségfejlesztés,
 • kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése,
 • teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése,
 • önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése,
 • vezetési ismeretek.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés keretében szakvizsgázott személy alkalmas

 • adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének létrehozására és működtetésére;
 • adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, tervezésre és szervezésre;
 • minőségbiztosítási tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására;
 • belső tanácsadói feladatok ellátása.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték:

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit (szervezeti és vezetési alapismeretek; a vezetés funkciói; döntés pszichológiája; vezetés problémamegoldás; szervezeti kommunikáció; vezetői szerepek, stílusok; konfliktus, változás és szervezetfejlesztés)

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit (közigazgatás rendszere; központi állami szervek; EU és Magyarország; államháztartási ismeretek)

Közoktatási ismeretek: 22 kredit (oktatási rendszerek; program- és tantervfejlesztés; a közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; a közoktatás igazgatása)

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit (SNI gyermekek köre; iskolai mentálhigiéné; a pszichés fejlődés zavarai)

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit (integráció és szegregáció; esélyegyenlőség)

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

Tanügyigazgatási ismeretek: 8 kredit (jogi és igazgatási kérdések; oktatásszervezésoktatástervezés; oktatáspolitika)

Vezetési ismeretek: 7 kredit (vezetéslélektan; vezetői feladatok a közoktatási intézményben; pedagógus az iskolai szervezetben)

Mérési, értékelés: 8 kredit (méréselmélet, kutatásmetodika; értékelés, tudásszint-mérés; intézmények értékelési, mérési, ellenőrzési feladatai)

Szakértői ismeretek: 8 kredit (szakértői tevékenység elmélete és módszertana; szakértői elemzés módszerei)

Minőségbiztosítási ismeretek: 24 kredit (minőségbiztosítási rendszerek; minőségbiztosítás az oktatásban; minőségbiztosítás a gyakorlatban)

 

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak.

 

A képzésben résztvevők köre:

A következő alapképzési szakokon szerzett szakképzettség:

 • tanító,
 • óvodapedagógus,
 • konduktor,
 • gyógypedagógus valamint
 • tanár szakképzettséggel rendelkezők.
  Bármely képzési területen tanári szakon szerzett végzettség.


A képzés helyszíne: Budapest


Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2014/15 tanév I. félévében (2014. ősz) induló képzésre: 2014. augusztus 31.


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Érdeklődés:

tel/fax: (22) 543-475, (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Egyéb információk: A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

Várható kezdési időpont:

 • Budapest, 2014 október      

Hallgatóink mondták

“Ha ilyen élvezetes volt a kezdő, milyen lehet a haladó?”

Kiss Ferenc

“Hálás vagyok a Kodolányinak, amiért ilyen lehetőséget kínált fel. A foglalkozások érdekesek és információdúsak voltak.”

Mészáros Erika

“Az oktatók felkészültsége, az anyag leadása magával ragadó volt, hasonló oktatáson szívesen részt vennék a jövőben is!”

Kutala Gábor

Tovább »
Tel.: +36 (22) 543 475
Fax: +36 (22) 543 391


Az e-maileket a

címre várjuk!
Budapesten személyesen:
Gyenis Alex

XIII. ker. Frangepán u. 50-56
FR.008-as irodában
Kedd – Szerda
10-től 15 óráig

Székesfehérváron személyesen:
Kozma Edit, Marton Márta

Felnőttképzési Központ, Fürdő utca 1. I. em. 106-107-es iroda
Kedd – Szerda – Csütörtök
10-től 15 óráig
Sitemap    Copyright © 2014 Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tel: 22 543 475