Kodolányi János Főiskola - Tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és szakirányú továbbképzések
Nyt.sz:02-000 8-04 | Akkr. sz.: ALF-025
Belső nyelvi vizsga | Nyelvtanfolyamok | Egyéb tanfolyamok | Szakirányú továbbképzés | Emelt szintű érettségi felkészítők  

Minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsga

Minőségfejlesztés- tanár mesterszakra a Minőség-és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak ráépíthető, ebben az esetben a szakvizsga 2 félév alatt is megszerezhető.

 

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FRKP/281-7/2009.

Indítási engedély száma: OH-FIF/248-4/2011.; OH-FIF/248-5/2011.; OH-FIF/248-6/2011.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus (minőségbiztosítási szakterületen)

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit, 90 tanóra/félév

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • a minőségbiztosítási szakirányon szakvizsgázott személy alkalmas adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének létrehozására és működtetésére;
 • alkalmas adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, tervezésére és szervezésére.
 • minőségbiztosítási tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására,
 • alkalmas belső tanácsadói feladatok ellátására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • szakmai együttműködés és kommunikáció,
 • vezetési- és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése, a pedagógiai folyamat tervezése,
 • szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban,
 • szakmai készségek és képességek,
 • önművelés,
 • elkötelezettség a szakmai fejlődésre,
 • a tanulói személyiség fejlesztése,
 • kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazása,
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
 • a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával,
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése,
 • a tanulási folyamat szervezése és irányítása,
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • közoktatási ismeretek,
 • pszichológiai ismeretek,
 • pedagógiai ismeretek,
 • iskolai mentálhigiéné,
 • inkluzív nevelés - gyógypedagógiai ismeretek,
 • speciális módszertani ismeretek,
 • gyakorlati ismeretek,
 • tanügyigazgatási ismeretek,
 • vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés,
 • mérési, értékelési módszerek a pedagógiában,
 • minőségbiztosítás, intézményi értékelés,
 • szakértői ismeretek és technikák,
 • minőségbiztosítási rendszerek,
 • minőségbiztosítás az oktatásban,
 • minőségbiztosítás a gyakorlatban.

Személyes adottságok, készségek:

 • szakmai készségfejlesztés,
 • kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése,
 • teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése,
 • önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése,
 • vezetési ismeretek.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés keretében szakvizsgázott személy alkalmas

 • adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének létrehozására és működtetésére;
 • adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, tervezésre és szervezésre;
 • minőségbiztosítási tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására;
 • belső tanácsadói feladatok ellátása.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték:

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit (szervezeti és vezetési alapismeretek; a vezetés funkciói; döntés pszichológiája; vezetés problémamegoldás; szervezeti kommunikáció; vezetői szerepek, stílusok; konfliktus, változás és szervezetfejlesztés)

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit (közigazgatás rendszere; központi állami szervek; EU és Magyarország; államháztartási ismeretek)

Közoktatási ismeretek: 22 kredit (oktatási rendszerek; program- és tantervfejlesztés; a közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; a közoktatás igazgatása)

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit (SNI gyermekek köre; iskolai mentálhigiéné; a pszichés fejlődés zavarai)

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit (integráció és szegregáció; esélyegyenlőség)

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

Tanügyigazgatási ismeretek: 8 kredit (jogi és igazgatási kérdések; oktatásszervezésoktatástervezés; oktatáspolitika)

Vezetési ismeretek: 7 kredit (vezetéslélektan; vezetői feladatok a közoktatási intézményben; pedagógus az iskolai szervezetben)

Mérési, értékelés: 8 kredit (méréselmélet, kutatásmetodika; értékelés, tudásszint-mérés; intézmények értékelési, mérési, ellenőrzési feladatai)

Szakértői ismeretek: 8 kredit (szakértői tevékenység elmélete és módszertana; szakértői elemzés módszerei)

Minőségbiztosítási ismeretek: 24 kredit (minőségbiztosítási rendszerek; minőségbiztosítás az oktatásban; minőségbiztosítás a gyakorlatban)

 

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak.

 

A képzésben résztvevők köre:

A következő alapképzési szakokon szerzett szakképzettség:

 • tanító,
 • óvodapedagógus,
 • konduktor,
 • gyógypedagógus valamint
 • tanár szakképzettséggel rendelkezők.
  Bármely képzési területen tanári szakon szerzett végzettség.


A képzés helyszíne: Budapest


Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2014/15 tanév I. félévében (2014. ősz) induló képzésre: 2014. augusztus 31.


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Érdeklődés:

tel/fax: (22) 543-475, (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Egyéb információk: A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

Várható kezdési időpont:

 • Budapest, 2014 október      

Hallgatóink mondták

“Az idegenvezetés mint megtanulható szakma? Ráadásul távoktatásban? (Csak a Kodolányi ajánlja ezt a képzést ilyen formában.) Hmm. Érdekes lehet... Meg kellene próbálni!”

Derecskey Imre

“A képzés tartalma színvonalon felüli volt, köszönöm szépen.”

Borzán Miklós

“Munkám során sokszor kell idegen nyelvű szabályzatok, tervek, szabványok és egyéb iratok alapján dolgoznom, külföldiekkel együttműködnöm, illetve angol nyelven (is) elkészíteni dokumentumokat, ezért a Kodolányin elsajátított szakmai fortélyoknak, nyelvi és nyelvtani tippeknek, trükköknek sok hasznát veszem a mindennapokban.”

Illési Zsolt

Tovább »
Tel.: +36 (22) 543 475
Fax: +36 (22) 543 391


Az e-maileket a

címre várjuk!
Budapesten személyesen:
Gyenis Alex

XIII. ker. Frangepán u. 50-56
FR.008-as irodában
Kedd – Szerda
10-től 15 óráig

Székesfehérváron személyesen:
Kozma Edit, Marton Márta

Felnőttképzési Központ, Fürdő utca 1. I. em. 106-107-es iroda
Kedd – Szerda – Csütörtök
10-től 15 óráig
Sitemap    Copyright © 2014 Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tel: 22 543 475