Kodolányi János Főiskola - Tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és szakirányú továbbképzések
Nyt.sz:02-000 8-04 | Akkr. sz.: ALF-025
Belső nyelvi vizsga | Nyelvtanfolyamok | Egyéb tanfolyamok | Szakirányú továbbképzés | Emelt szintű érettségi felkészítők  

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FRKP/18030/2007.

Indítási engedély száma: FF/845-4/2012.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A közoktatási vezető és szakvizsga szakképesítést - mint képesítési követelményt - a közalkalmazott besorolásánál figyelembe kell venni. A Köznevelési törvény 38. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 67. §  (1)Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: (…) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A képzés célja
a közoktatásban dolgozó kollégák számára a közoktatás rendszerének, benne az egyes intézmények működésének folyamatairól olyan korszerű, átfogó ismereteket nyújtani, amelyekre alapozva munkakörüket szakszerűbben láthatják el.

A képzésben való részvétel feltétele

 a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

vagy

b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

A képzés felkészítést nyújt
 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához.
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához.
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre.
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során fejlesztendő képességek, kompetenciák:

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
 • kooperatív szervező készég,
 • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
 • kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
 • csapatépítés, koordináció,
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
 • képzések gazdasági tervezése szervezése,
 • szervezeti egységek irányítása,
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

A szakképzettség alkalmazási területei:

 • az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
 • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.
Legfontosabb ismeretkörök

Kötelező ismeretkör: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek: a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata.

Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata.

Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés.

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné,drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek: iskolaigazgatás, alkalmazott vezetéselmélet, oktatásirányítási gyakorlat, módszertani tréning

Szabadon választható ismeretek (1 választása kötelező): oktatásirányítás, szakképzés-igazgatás, minőségirányítás, mérés-értékelés, felnőttképzés, szervezési technikák, tantervi ismeretek, érdekvédelem a közoktatásban

Szakdolgozat: 10 kredit

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit

 
A képzés formája: e-learning alapú távoktatás, félévente 4 konzultációs napra (szombatok) kerül sor


A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza


Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
Jelentkezési határidő:

2014/15 tanév I. félévében (2014. ősz) induló képzésre: 2014. augusztus 31.

 


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat, 3 év szakmai gyakorlat igazolása

 

Érdeklődés:

tel/fax: (22) 543-475, (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

144.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 14.400,- Ft

 

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

 

 

 

Várható kezdési időpont:

 • Budapest, 2014 október      
 • Orosháza, 2014 október      
 • Székesfehérvár, 2014 október      

Hallgatóink mondták

“2007 szeptemberében egy lelkes csapat tagja lettem. Milyen csapat? Miért lelkes? És hogyan lettem a tagja? Talán ezek azok a kérdések, amelyek az első mondatom olvasása után felmerülhet az olvasóban. Ez a csapat nem volt más, mint a leendő idegenvezetők csapata.”

Kondra Laura

“A képzés tartalma színvonalon felüli volt, köszönöm szépen.”

Borzán Miklós

“Kellemes kedd esti program volt, jó társaságban és remek tanárnővel. Finom borokat kóstoltunk, illetve azóta is hasznosan alkalmazom az itt hallottakat és tanultakat.”

Kis Viktória

Tovább »
Tel.: +36 (22) 543 475
Fax: +36 (22) 543 391


Az e-maileket a

címre várjuk!
Budapesten személyesen:
Gyenis Alex

XIII. ker. Frangepán u. 50-56
FR.008-as irodában
Kedd – Szerda
10-től 15 óráig

Székesfehérváron személyesen:
Kozma Edit, Marton Márta

Felnőttképzési Központ, Fürdő utca 1. I. em. 106-107-es iroda
Kedd – Szerda – Csütörtök
10-től 15 óráig
Sitemap    Copyright © 2014 Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tel: 22 543 475