Kodolányi János Főiskola - Tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és szakirányú továbbképzések
Nyt.sz:02-000 8-04 | Akkr. sz.: ALF-025
Belső nyelvi vizsga | Nyelvtanfolyamok | Egyéb tanfolyamok | Szakirányú továbbképzés | Emelt szintű érettségi felkészítők  

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1071-3/2012.

Indítási engedély száma:

FF/1058-4/2012. Székesfehérvár

FF/1058-5/2012. Budapest

FF/1058-6/2012. Orosháza

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés

A képzés idő: 2 félév, 60 kredit

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

Az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:

 • Az erkölcstan tanításának elméletét és módszertanát
 • A filozófiatörténet etika szempontú hagyományait
 • A kereszténység alapvető erkölcsi tanításait
 • A mai modern kor morális problémáit
 • Az alkalmazott etikák fő problémaköreit
 • A személyiség etikai fejlődésének lélektanát
 • a személyiség erkölcsi fejlesztésének elméletét és gyakorlatát

 

képesek:

 • etikai problémák, szakszövegek kritikai elemzésére
 • a modern tanítási módszerek alkalmazására
 • a NAT követelményeinek megfelelően az életkorhoz igazított etika, erkölcstan oktatásra
 • tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére
 • a vitavezetésre, kooperatív technikák alkalmazására, filmek, hanganyagok etikai szempontú elemzésére
 • szituációs játékok, szerepjátékok, helyzetgyakorlatok vezetésére
 • professzionális szempontok mentén elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését

 

szakmai attitűdök terén:

 • demokratikus értékelkötelezettség jellemzi
 • nyitott mások véleményének megismerésére

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

 • a végzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban és a szakképzésben az etika oktatása során hasznosíthatják.

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök:
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 • Alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
 • Törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök: 30- 35 kredit
 • A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

Alapozó ismeretkörök: A Etikatörténet Bevezetés a kereszténység erkölcsi tanításaiba Etikai érvelésmódok Emberi jogok, demokratikus értékek (legfontosabb nemzetközi egyezmények, nyilatkozatok mentén) Alkalmazott etika (üzleti etika, orvosi etika, pedagógiai etika) Az ember mint értékkövető lény

Törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök: Az erkölcsi fejlődés lélektana (Piaget, Kohlberg, erkölcsi heteronómiától az autonómiáig) Jellemfejlesztés (értékátadás, magatartásformálás) Az etikatanítás módszertana (szövegelemzés, projektmunka, tankönyvek közötti eligazodás, tananyagok készítése, szerepjáték, vitavezetés, képek, filmek elemzése, kommunikatív és kooperatív technikák az oktatásban) Helyzetgyakorlatok (esetelemzések, játékok) Iskolai gyakorlat Alkalmazott etika: üzleti, orvosi, pedagógiai

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak.
 
 
Részvétel feltétele: felsőfokú végzettség
a) alapképzésben, mesterképzésben szerzett pedagógus végzettség, vagy
b) régi típusú egyetemi/főiskolai szintű pedagógus/tanári végzettség és szakképzettség, tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia.
 
 
A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

Jelentkezési határidő:

2014/15 tanév I. félévében (2014. ősz) induló képzésre: 2014. augusztus 31.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat
 
 
Érdeklődés:

tel/fax: (22) 543-475, (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Egyéb információk: A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

 

Várható kezdési időpont:

 • Budapest, 2014 október      
 • Orosháza, 2014 október      
 • Székesfehérvár, 2014 október      

Hallgatóink mondták

“Távoktatás képzésben, Turisztikai vállalkozás menedzsment szakos hallgatója vagyok a főiskolának. A szakot mindenkinek erősen tudom ajánlani, aki érdeklődik e terület iránt. ”

Gera Magdolna

“Hálás vagyok a Kodolányinak, amiért ilyen lehetőséget kínált fel. A foglalkozások érdekesek és információdúsak voltak.”

Mészáros Erika

“2007 szeptemberében egy lelkes csapat tagja lettem. Milyen csapat? Miért lelkes? És hogyan lettem a tagja? Talán ezek azok a kérdések, amelyek az első mondatom olvasása után felmerülhet az olvasóban. Ez a csapat nem volt más, mint a leendő idegenvezetők csapata.”

Kondra Laura

Tovább »
Tel.: +36 (22) 543 475
Fax: +36 (22) 543 391


Az e-maileket a

címre várjuk!
Budapesten személyesen:
Gyenis Alex

XIII. ker. Frangepán u. 50-56
FR.008-as irodában
Kedd – Szerda
10-től 15 óráig

Székesfehérváron személyesen:
Kozma Edit, Marton Márta

Felnőttképzési Központ, Fürdő utca 1. I. em. 106-107-es iroda
Kedd – Szerda – Csütörtök
10-től 15 óráig
Sitemap    Copyright © 2014 Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tel: 22 543 475