Kodolányi János Főiskola - Tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és szakirányú továbbképzések

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

Újdonság

Csak pedagógusoknak: Pedagógus szakvizsga +2 félévvel ráépíthető

 • Rugalmas egyénre szabott tanulás, e-learning alapú távoktatás,

 • Félévente 4 konzultációs nap (szombatok), 3 helyszínen,

 • Képzés zárása portfólióval, melynek elemei a pedagógus portfólióba illeszthetők,

 • Részletfizetés kérhető.


Nyilvántartásba vételi szám:
FF/1071-3/2012.
Indítási engedély száma: FF/1058-4/2012. Székesfehérvár; FF/1058-5/2012. Budapest; FF/1058-6/2012. Orosháza


A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit
A szakirányú továbbképzési szak képzési célja

Az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Alapozó ismeretkörök: A Etikatörténet Bevezetés a kereszténység erkölcsi tanításaiba Etikai érvelésmódok Emberi jogok, demokratikus értékek (legfontosabb nemzetközi egyezmények, nyilatkozatok mentén) Alkalmazott etika (üzleti etika, orvosi etika, pedagógiai etika) Az ember mint értékkövető lény

Törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök: Az erkölcsi fejlődés lélektana (Piaget, Kohlberg, erkölcsi heteronómiától az autonómiáig) Jellemfejlesztés (értékátadás, magatartásformálás) Az etikatanítás módszertana (szövegelemzés, projektmunka, tankönyvek közötti eligazodás, tananyagok készítése, szerepjáték, vitavezetés, képek, filmek elemzése, kommunikatív és kooperatív technikák az oktatásban) Helyzetgyakorlatok (esetelemzések, játékok) Iskolai gyakorlat Alkalmazott etika: üzleti, orvosi, pedagógiai

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

 

Mikor vannak a konzultációk?

Az on-line konzultációkra hétköznap esténként, a személyes konzultációkra félévente 4 alkalommal (szombatokon) kerül sor.

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékelik.

 

A részvétel feltétele:

felsőfokú végzettség a) alapképzésben, mesterképzésben szerzett pedagógus végzettség, vagy b) régi típusú egyetemi/főiskolai szintű pedagógus/tanári végzettség és szakképzettség, tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia.

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "A részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni is tudják.

 

A képzés helyszíne:

Budapest, Székesfehérvár, Orosháza


Érdeklődés

tel/fax: (22) 543-475, (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről


Jelentkezési határidő:

2016/17. tanév I. félévében induló képzésre: 2016. augusztus 31.

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

155.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 15.500,- Ft

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

Várható kezdési időpont:

 • 2016. október, Budapest      
 • 2016. október, Székesfehérvár      
 • 2016. október, Orosháza      

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.”

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Tovább »
Tel.: +36 (22) 543 475
+36 (30) 746 5503
Fax: +36 (22) 543 391


Az e-maileket a

címre várjuk!
Budapesten személyesen:
Papp Nóra

Felnőttképzési Központ, Frangepán u. 50-56
Fsz. 8-as iroda


Székesfehérváron személyesen:
Kozma Edit, Marton Márta

Felnőttképzési Központ, Fürdő utca 1. I. em. 106-107-es iroda

Nyitvatartás mindkét helyszínen:
hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig
pénteken az ügyfélfogadás szünetel
Sitemap    Copyright © 2016 Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tel: 22 543 475