A képek a Randart DNS program segítségével készültek: http://randart.com

Kodolányi János Főiskola - Székesfehérvár

AlbaMag - Regionális Portál

NetMedia - European Online Journalism

 

 

„A szerepjátékos nyelv tekintetében az önállóság, az egyedi jelleg kialakulása azért is érdekes kérdés, mert egy viszonylag friss nyelvi rétegről van szó, amelynek kialakulásának kezdetei még a legjóindulatúbb becslések szerint is legfeljebb a ’80-as évekre datálhatók. Az elmúlt 20-25 év tehát – sok egyéb, nyilvánvalóan lényegesebb esemény mellett – a dolgozat elsődleges feltevése szerint egy új társadalmi nyelvváltozat keletkezésének az időszaka is, amennyiben a lezajlott nyelvi fejlődés végeredménye alkalmas arra, hogy azt önálló nyelvváltozatnak tekinthessük."
¤
Körmendi Csaba: A magyar szerepjátékos nyelv

 
 
   
 

"Borbás Mária (1930) egyik legismertebb és legtermékenyebb műfordítónk. Saját elmondása szerint legalább kétszáz regényt ültetett át a magyar nyelvre, munkásságáért számos díjban részesült: IBBY-díj (1986), a Művészeti Alap Irodalmi Díja (1989), József Attila-díj (1994), hogy csak a legfontosabbakat soroljuk. Műfordítói tevékenysége mellett szerkesztőként is maradandót alkotott, nevéhez fűződik több elbeszélés- és versgyűjtemény létrehozása. A Shakespeare-filológia számára munkásságának legérdekesebb része az 1955-ös és az 1988-as reprezentatív Shakespeare-összkiadás szerkesztése. Interjúmban erről kérdeztem."    
¤ Szele Bálint: "Mi Shakespeare-t akarjuk kiadni."

 
 
   
 

"Számos középkori eredetű szokást, így a piros tojások összeütésével, a csokkantással megpecsételt mátkaváltást, vésároskodást is, a moldvai csángómagyarok napjainkig megőrizték. A moldvai magyaroknál mátkaváltó vasárnap a fehérvasárnap neve (Nyisztor 1994, 168). Gajcsána moldvai magyar faluban ezen a napon a fiatalok vésároskodnak, összevésároskodnak. A román eredetű szó unokatestvérré válást jele.  Két lány vagy két legény két piros tojást fog, közben ezt mondják egymásnak: "Vére, vére, hótig vére, hótunk után testvér.” Azután összeütik a tojásokat, csokkantanak. Az összetört piros tojást közösen megeszik. Ezután unokatestvérnek tekintik egymást (Hegedűs 1952, 259-260)."
¤Lukács László: "Húsvéti játékok"