Akadálymentes verzió A projektről Sajtóanyag Médiamegjelenések Fotótár Mágnes Program Tanulmányok Rendezvények Képzések Educator Program Gyár-és üzemlátogatások Partnerünk - Sziti Szociális Egyesület Tanulmányi verseny és kirándulás Képzési kínálatunk

A projektről

A 45 hónap időtartamú projekt elsődleges konkrét célja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodva, olyan intézkedéssorozat megvalósítása, melyben a Kodolányi János Főiskola nagymértékben hozzájárul Békés megye komplex oktatási innovációs fejlesztéséhez. A projekt kiemelten a közoktatási rendszerre fókuszál, ahol az oktatási intézményekkel karöltve felzárkóztató és tehetséggondozó programot dolgozunk ki a diákok számára, hogy minél nagyobb számban léphessenek be a diákok a hazai felsőoktatási rendszerbe, kiemelve az MTMI képzések fontosságát. A felsőoktatásba való bejutást célzó programjaink által nagyobb esélyt kapnak a hátrányos helyzetű, illetve a kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkező fiatalok.

A tehetséggondozás, életpálya- és karrierépítés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulási igény és kedv fokozásának elősegítése a helyi pedagógusok bevonásával, az együttműködő szervezetek aktív közreműködésével történik. A projekt célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések eredményeként mind a diákok, mind a helybeli pedagógusok képesek legyenek megfelelni a folyamatosan változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. A nyári táborok, versenyek, nyári gyerek/ifjúsági egyetemek pozitív kihívások elé állítják a diákokat, mellyel a figyelem és az érdeklődés felkeltése, a szociálisan hátrányos csoportok aktív bevonása a cél. Célunk az élményközpontú tudásközvetítés a középiskolai tanulók számára, a fiatalok motiválása a tanulásra, kutatásra, új ismeretek szerzésére. A KJF és a Sziti Egyesület feladata az ismeretterjesztés, társadalmi igényeken alapuló témákat érintő programok által a társadalmi jól-lét biztosítása, a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak erősítése, Dél-Békésre fókuszálva.

A szakmai tartalom munkacsomagok mentén került meghatározásra:

A fejlesztés közvetlen hatása a Kodolányi János Főiskola hallgatói létszámában jelenik meg, ezen belül a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően kialakításra kerülő, digitális kompetenciák fejlesztését középpontba helyező és célzott informatikai képzésekben résztvevő diákok számában várunk jelentős növekedést. Az MTMI szakoknál kiemelt célcsoport a női diákok csoportja, a középiskolásokat célzó kampány pozitív hozadékaként várjuk a női hallgatói létszám növekedését. A hallgatói lemorzsolódást, illetve párhuzamosan a tehetséggondozást célzó komplex feladatterv eredményeként nemcsak a felsőoktatási bekerülési adatok javulnak, hanem a bennmaradó diákok, és ennek eredményeként a végzős hallgatók létszáma is növekedni fog.

© Kodolányi János Egyetem, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.