Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Szerkesztőség
Események, tájékoztatók

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümék
Szerkesztőség
Német rezümék
Szerkesztőség
Francia rezümék

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2006. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM
A TARTALOMBÓL
Lipcsei Imre: A BÉKÉS VÁRMEGYEI POLGÁRI ISKOLÁK TÖRTÉNETE AZ 1920-30-AS ÉVEKBEN

A békés vármegyei polgári iskolák története az 1920-30-as években. - A magyarországi polgári iskolai oktatás léte időintervallumban is meghatározható: 1868-tól 1948-ig működtek ezek a középfokú iskolák, általában négy éves időtartamban. A tanulmány egy, az ország délkeleti, főképpen agrártérségű megye polgári iskolai hálózatát, ennek működését, változásait mutatja be. A néhány ezer fős lakosságszámú települések nem egyszer évtizedeken át küzdöttek azért, hogy a főképpen nem értelmiségi pályákra előkészítő polgári iskola létesítésével lehetőséget adjanak a település és környéke gyeremekei számára a továbbtanulásra. E tanulmány alapján adatszerűen is megismerhetjük, hogy a központi régióktól távol eső településeken hogyan alakult a polgári iskolai oktatás helyzete.

Részletek

Hornyák Mária: „Ó NŐLLY, ÉPŰLJ REMEK CSEMETE!” TELEKI IMRE GRÓF NEVELTETÉSE AZ 18. SZÁZAD VÉGÉN

Ifjabb gróf Teleki Imre (1782-1848) nem tartozik a régi, kiterjedt család ismert tagjai közé, (először e sorok írójának figyelmét is csak Teleki Blanka apjaként vonta magára), a vele kapcsolatos elbeszélő és levéltári forrásokból azonban egy olyan nem mindennapi személyiség képe tárul elénk, aki feltétlenül méltó arra, hogy őt az utókor ’önnön jogán’ is számon tartsa.

Részletek

Tatai Zoltán: TIKOS VERONIKA, EGY ÖNTUDATOS FALUSI TANÍTÓNŐ A 20. SZÁZAD ELEJÉN

Tikos Veronika tanítói pályafutásának döntő részét Bódé községben (jelenleg Ajka város része) a múlt század első évtizedeiben végezte. Tevékenységének számbavételénél, megítélésénél számításba szükséges venni, hogy Bódé a Bakony szélén helyezkedett el, kis határú szegény parasztfaluból gyorsan változó, egyre inkább az ajkacsingervölgyi szénbányában dolgozók lakóhelyéül szolgáló településsé vált, ahol a népesség, az iskoláskorúak száma gyorsan növekedett.

Részletek

Martinkó József: FEJEZETEK A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÁS TÖRTÉNETÉBŐL

A magyar tehetséggondozás története régebbi korokra nyúlik vissza. Ez tény annak ellenére, hogy a magyar tehetséggondozás a XX. században teljesedett ki. A magyar történetírásban az első feljegyzések tehetséges ifjakról, és az őket felkaroló tanárokról, mecénásokról szólnak és nem elsősorban intézményszerű tudatos tehetségnevelésről.

Részletek

Harangi László: A JAPÁN NEVELÉS A TOKUGAWA-KORSZAKBAN (1603-1867)

A japán nevelés a Tokugawa-korszakban (1603-1867). - A tanulmány bevezető részében Japán mai helyzetéről ír a szerző, s olyan országnak mutatja be, mint amely egyre jelentősebbé válik a világgazdasági környezetben. Ennek bizonyos történeti forrását a 17-19.. századi japán társadalomban találhatjuk meg. Az akkori, egy jellegzetes történelmi korszak különböző periódusainak nevelésügyével ismerkedhet meg az olvasó. Külön rész foglalkozik a szamurájok és a főrendűek nevelésével, s bemutatásra kerülnek a sógunátusi, az uradalmi, a sankin kótai és a shijuka iskolák. A közrendűek gyermekeinek nevelését és oktatását szintén különféle intézményekben végezték. A tanulmány végén forrásközlésként Kaibara Ekken A megelégedettség útja című művének egy részlete olvasható.

RészletekKészítette