Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Trencsényi László, Szabó Imre
Események, tájékoztatók

Interjú - Fórum
Kelemen Elemér, Trencsényi László
Pedagógiai örökségünk II.

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Német rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2004. ÉVFOLYAM - 2. SZÁM
A TARTALOMBÓL
Fehér Erzsébet: A sárospataki óvodák múltjából

1828-ban nyitotta meg Brunszvik Teréz az első hazai óvodát Budán. Nem telt el két évtized és Sárospatak polgársága -országos viszonylatban is eléggé korán -követte a nagy alapító példáját. 1846. szeptember 7-én nyílt meg a katolikus "kisdedóvó intézet" az akkor Sárospatak külterületének számító Józseffalván.

Részletek

Füle Sándor: A 100 éves napközi otthonaink pedagógiai öröksége - és Európa

A magyar iskolai napközi otthonok a 2002/2003. tanévben százévesek voltak. Erről a jelentős évfordulóról az illetékes felső szintű állami szervek nem emlékeztek meg. Megemlékezéseket csak a Magyar Pedagógiai Társaság napközi otthoni nevelési szakosztály tagjai szerveztek a pedagógiai intézetek segítségével.

Részletek

Garaj Erika: A magyar közgazdászképzés története a kezdetektől az önnálló intézménnyé válásig

"Egy tudomány története lényegének része, rendszerének alapja; – szükséges segédeszköze továbbfejlesztésének, és feltétele mélyebb megértésének." Kautz Gyula (tudós-közgazdász) 1860

Részletek

Surányi István: Az alapfokú oktatás Székesfehérváron a dualizmus korában (1867-1920)

Amikor régi kifejezéssel élve népoktatásról beszélünk, az egész társadalomra kiterjedő, törvényesí-tett, elemi általános műveltséget biztosító oktatási rendszert jelölünk. Ennek hazai megvalósulására a népoktatásról szóló 1868. évi 38. tc. (későbbiekben: népoktatási törvény) nyitott utat, amely egy-ben közoktatásunk új történetének kezdetét is jelenti.

Részletek

Martinkó József: A napjainkban is érvényes pedagógiai gondolkodás tükröződése Kemény Gábor 1945 utáni írásaiban

2003-ban emlékeztünk meg a nagy humanista pedagógus, Kemény Gábor születésének 120. évfordulójáról. 1883-ban született a szarvasi szabómester fiaként, családjában szeretetben "bibliai egyszerű életet élt".

Részletek

Szabó Péter: Villanófényben a "Bologna előtti" hazai felsőoktatás

(Részlet egy készülő könyvből)

Részletek

Szontagh Pál: Tudós tanár - tanár tudós: Dr. Kotsis Iván építészprofesszor

Dr. Kotsis Iván műegyetemi építészprofesszor nevét hiába keresnénk a neveléstörténet kézikönyveiben, lexikonjaiban. Annál több szó esik róla a XX. századi magyar építészetről szóló összefoglaló munkákban. Mégis, mi indokolja életművének taglalását egy neveléstörténeti szakfolyóiratban?

Részletek

Tatai Zoltán: Magyarország első közgazdász professzorasszonya: Takaróné Gáll Beatrix

Takaróné dr. Gáll Beatrix volt hazánkban az első nő, akit a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1940. december 10-én egyetemi magántanárává habilitált. Takaróné a múlt század második felében a közgazdasági középiskolai tanárok körében ismert személyiség volt, de csak kevesen ismerték korábbi közgazdaság-tudományi múltját, egyetemi tanári tevékenységét. Szélesebb körű ismertségének hiányát tükrözi, hogy több évtizedes kiemelkedő középiskolai tanári, több iskolában eltöltött vezetői beosztása, jelentős szakpedagógiai, tankönyvírói tevékenysége ellenére a Pedagógiai lexikonban a neve sem szerepel. Írásommal elsősorban Takaróné Gáll Beatrix középiskolai, pedagógiai, szakírói tevékenységét kívánom bemutatni és csupán jelzem közgazdasági elméleti munkásságát.

Részletek

Tóth Dezső: Epizódok Dáka iskolatörténetéből

Dáka a Kisalföld és a Bakony találkozásánál, Pápától mintegy 7 kilométerre lévő kisközség. E jellemzők évszázadokon át meghatározták a község életét, a lakosság életviszonyait, köztük a műveltség mutatóit is. A szociológiai jellemzők közül az alábbiakban a műveltséget meghatározó iskolával, annak két és félszázados történetével kívánok foglalkozni, helyesebben, működéséből néhányat kiemelve, azokon bemutatva múltját. A múltját, hiszen az ismert történelmi körülmények miatt a község iskolája 1975-ben megszűnt. Mondhatjuk úgy is, nyomtalanul eltűnt, mert az utolsó évfolyamok is az életkor felén túl vannak, s velük együtt elfelejtődik a községi iskola is. Nem kívánok hosszabban foglalkozni az iskola hiányával, ezt a hiányt ma már sok száz település a saját életén érzékeli. S hogy végleg el ne felejtődjék Dáka iskolája, ez a célom ezzel a dolgozattal.

RészletekKészítette