false
A TARTALOMBÓL
false: Pedagógiai Múzeumok Baráti Köre

A magyar iskolatörténeti emlékek megóvása, a hagyományok ápolása és feldolgozása, a neveléstörténeti források feltárása, kutatása, a pedagógia, az oktatásügy kiemelkedő személyiségeinek megismertetése, egy valóságos, állandóan látható és szolgáltató pedagógiai múzeum létrehozásának támogatása céljából közérdekű egyesület szándékával baráti kör alakult az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) dísztermében 2003. november 10-én.

Részletek

false: Lánynevelés az aztékok körében

A világ mérhetetlenül tágas és csodálatosan sokszínű. Az utóbbi évszázadban a közlekedésben, a távközlésben, az informatikában és hírek áramoltatásában bekövetkezett forradalmi változások sohasem tapasztalt közel hozták egymáshoz bolygónk népeit.

Részletek

false: AZ ÚSZÁSOKTATÁSBAN ALKALMAZOTT OKTATÁSI MÓDSZEREK FEJLŐDÉSE

Az úszás egyidős az emberiséggel. Az emberi civilizációk vízparton, folyók mentén alakultak ki. Arról nincsenek adataink, hogy az őskor közösségeinek tagjai hogyan és miként sajátították el az úszást, viszont annál több bizonyíték van az ókori fejlett civilizációinak úszás- és fürdőkultúrájára és az úszástanítás mikéntjére. Az ókor embere felismerte a víz, a mozgás gyógyító erejét, a fürdés, az úszás szerepét a testi-lelki egészség megőrzése érdekében.

Részletek

false: Iskolanővérek Kalocsán

1858-ban találkozott Kunszt József kalocsai érsek Franz Mária Teréziával, a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek rend főnöknőjével és megállapodtak abban, hogy a főnöknő nővéreket küld Kalocsára a leányifjúság nevelése céljából. A nővérek 1860-ban nyitották meg első iskolájukat Kalocsán, a XIX. század végére a rend jelentős tényezővé vált a magyar iskolarendszer színes palettáján. A különleges nehézségek– idegen ország, nyelvi különbségek, többnemzetiségű települések, gazdasági elmaradottság– sem riasztották őket vissza attól, hogy a magyar leányok nevelésében úttörő feladatot vállaljanak. Később már nemcsak a leánynevelésben, hanem a népoktatásban is jelentős szerepet töltött be a kongregáció. Oktatási intézményeik, iskoláik létrejöttét és működését a hely és a kor igényeihez való alkalmazkodás, nagyfokú rugalmasság jellemezte. Tanítóképzőjükben, iskoláikban európai színvonalú volt az oktatás, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés. A tanítást kiválóan felszerelt szertárak, laboratóriumok, eszközök, tangazdaságok, műhelyek és gazdag könyvtárak segítették. Az 1948. évi XXXIII. tc. államosította a felekezeti iskolákat. A kalocsai iskolanővérek legfontosabb működési területüket vesztették el. Az állam iskolaalapítási monopóliuma 1989-ben megszűnt; közel 4 évtized múlva visszatértek hazánkba a nővérek. A rendszerváltás egyik lényeges velejárója volt a jóvátétel, ami többek között az egyházi intézményeket is újra működőképessé kívánta tenni. Rendjük visszaállításával az Iskolanővérek is igényt tartottak régi épületeik egy részére, melyekben katolikus szellemű óvodákat, iskolákat és kollégiumokat létesítettek.

RészletekKészítette