Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Egyebek

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
angol rezümék

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2008. ÉVFOLYAM - 1-2. SZÁM

Tölgyesi József: Pedagógusképzés a 19.-20. században – európai kitekintéssel

Az ismertetés a 2007 októberében Fürstenfeldben (Ausztria) megtartott nemzetközi neveléstörténeti konferencia programjának, előadásainak összefoglalása.

NEVELÉSTÖRTÉNETI KONFERENCIA FÜRSTENFELDBEN

 2007. október 12-13.-án második alkalommal rendezett Ausztriában neveléstörténeti konferenciát a Kodolányi János Főiskola és a Neveléstörténet szerkesztősége.  A magyar, osztrák és szlovák résztvevők, előadók között felsőoktatási intézmények oktatói, oktatástörténészek, szakfolyóiratok szerkesztői, tanárok, PhD-hallgatók voltak.
    A konferenciát köszöntötte LAbg. Dir. Franz Majcen fürstenfeldi iskolaigazgató, tartományi képviselő és Melinda Vogl, a Kodolányi J. Főiskola Fürstenfeldi Regionális Oktatási Központja tanulmányi és szolgáltatási vezetője.
    A konferencia Pedagógusképzés a 19.-20. században – európai kitekintéssel címmel került megrendezésre, amely  során az előadók a pedagógia igen széles köréből vett témákról  szóltak előadásaikban. Az első napi plenáris ülésen (elnök Szabó Béla) Czakó Kálmán Célok és eredmények a felsőoktatás változásai tükrében  és Füle Sándor A magyar pedagógiai gondolkodók szellemi hagyatéka címmel tartottak előadást. A továbbiakban szekcióüléseken hangzottak el az előadások és a korreferátumok, amelyeket követően – bár a rendelkezésre álló idő szűk volt –, élénk eszmecsere alakult ki egy-egy téma kapcsán. 
   Az előadások figyelemre méltó jellemzője volt, hogy ezek az utóbbi évek kutatási eredményeiről szóltak, s számos vonatkozásban – a korábbi neveléstörténeti kutatások eredményei újragondolásával – más megvilágításba kerültek olyan, már problémamentesnek tartott témák, amelyek feldolgozottsága, publikált anyagai relevánsak voltak a múltbeli kutatási-értékelési koncepciókkal.
    Az I. szekció (vezetők: Kovátsné Németh Mária, Papp József) előadásai többsége felsőoktatás-történettel foglalkozott, illetve ehhez kapcsolódó témák köréből hangzottak el, többek között pécsi, budapesti, egri, veszprémi, szombathelyi, szolnoki, debreceni provenienciájú kutatásokból.  Számos előadó utalt arra, hogy saját intézményében mennyire meghatározóak azok a történelmi hagyományelemek, amelyek az 1945 előtti felsőoktatási gyakorlatból és szellemiségből konzekvensen jelen vannak és érvényesülnek napjainkban is. Ez a kontinuitás determináló és értékkövető folyamat, amely a magyar felsőoktatás jellemzője, meghatározó történelmi tradíciója.
   A II. szekció (vezetők: Füle Sándor, Tölgyesi József) fő témaköre a pedagógusképzés története volt. A dualizmus kor és a két világháború közötti időszak tanító-és tanárképzése, valamint intézményei története széles körű kutatási lehetőséget biztosítottak, s erre alapozva kaptak teret a közelmúlt képzéstörténetei is.
    Mindkét szekcióban a fő témához illeszkedve személytörténetek is elhangzottak Karácsony Sándor, Eszterházy Miksa, Vajda Mihály György, Friedrich Althoff, Nagy Sándor munkásságával kapcsolatban, valamint olyan diszciplínák és interdiszciplínák köréből, amelyek az iskola világának különböző történeti vagy jelenkori aspektusát jelenítették meg. Többen a pedagógusok múltbeli és jelenlegi helyzetével, s a különböző képzési, nevelési-oktatási területek problématörténeti vizsgálatával összefüggő kutatásaikról szóltak.
   A szekcióüléseket követő plenáris ülésen (elnök: Géczi János) Erdélyi Margit a szlovákiai magyar pedagógusképzésről, Kovátsné Németh Mária a két világháború közötti tanítóképzés módszertanáról tartott előadást, Kelemen Elemér pedig a dualizmus kori magyar felsőoktatás néhány fő problémáját és eredményét vázolta fel.
   A konferencia zárásaként a szekcióelnökök adtak tájékoztatást az elhangzott előadásokról, korreferátumokról és értékelték szekciójuk szakmai-tudományos eredményeit.
   A résztvevők elfogadták azt a javaslatot, hogy a 2008. évi konferencia témája az Osztrák Magyar Monarchia utódállamainak oktatáspolitikája legyen.

Készítette