Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Egyebek

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
angol rezümék

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2008. ÉVFOLYAM - 1-2. SZÁM

Szerkesztőség: Neveléstörténeti témájú írások a pedagógiai folyóiratokbanÚj Pedagógiai Szemle (2007)

A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig / Fischerné Dárdai Ágnes, Kojanitz László. 1. sz. 56-69.
A gyermeki jogokról Janusz Korczak nézetei és a 21. század gyakorlata alapján / Rencsényi Beatrice. 6. sz. 78-87.
Pályakép több olvasatban. Nagy László élettörténete / Nagy Zoltánné Áment Erzsébet. 7-8. sz. 146-163.
Nagy László beszámolója az iskolareform, a gyermekvédelem és a gyermektanulmányozás ügyiről – 1919 augusztus / Donáth Péter. 8-9. sz. 164-178.
A magyar cserkészfiúk szövetsége és az úttörőmozgalom egyesülése 1948-ban / P. Miklós Tamás. 9. sz. 153-181.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola története és végzőseinek karriervizsgálata / Matrunics András. 11. sz. 87-108.
Iskolán túl – az „életen” innen. Az utazás szerepe a 16-18. századi (ön)nevelésben és (ön)művelődésben / Éles Csaba. 11. sz. 109-117.
In memoriam Ballér Endre (1929-2007) / Báthory Zoltán. 12. sz. 67-68.

Iskolakultúra (2007)

„Hazának használj!” A fiumei tengerészképzésről / Simonné Pallós Piroska. 1. sz. 48-55.
Tisztelgő konferencia Karády Viktor születésnapjára / Nagy Péter Tibor. 2. sz. 23.
Nemzeti szocializáció a két világháború között Magyarországon / Szabó Ildikó. 2. sz. 50-70.
A magyarországi tanítóképzés néhány felekezeti/nemzetiségi sajátossága 1868-1918 / Donáth Péter; Preska Gáborné. 2. sz. 8-102.
Adalékok az Országos Rabbiképző Intézet 1914 előtti történetéhez / Schweitzer Gábor. 2. sz. 103-113.
Az általános iskoláról – a 60. évforduló után / Kelemen Elemér. 5. sz. 3-15.
Nagy László kényszerű számvetése 1922-ből / Donáth Péter. 6-7. sz. 127-135.
Társadalmilag kanonizált elitek a 19-20. században / Nagy Péter Tibor. 8-10. sz. 12-22.

Magyar Pedagógia (2007)

150 éve született Csengery János, a Magyar Pedagógia alapító főszerkesztője. 1. sz. 45-47.
A klasszika filológus Csengery János / Tar Ibolya. 1. sz. 49-55.
A magyar neveléstudományi sajtó a 19-20. század fordulóján / Géczi János. 1. sz.  57-66.
Csengery János szerepe Szeged város tudományos közéletében és a Ferenc József Tudományegyetem fejlődésében / Kinyó László. 1. sz. 67-77.
Csengery János öröksége – a Magyar Pedagógia a 21. században / Csapó Benő. 1. sz. 79-90.

Készítette