Tanulmányok

Események

Interjú - Fórum

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Rezümék - angol
Szerkesztőség
Rezümék - német
Szerkesztőség
Rezümék - francia

2004. ÉVFOLYAM - 1. SZÁM

Villangó István: Pedagógiai Múzeumok Baráti Köre

A magyar iskolatörténeti emlékek megóvása, a hagyományok ápolása és feldolgozása, a neveléstörténeti források feltárása, kutatása, a pedagógia, az oktatásügy kiemelkedő személyiségeinek megismertetése, egy valóságos, állandóan látható és szolgáltató pedagógiai múzeum létrehozásának támogatása céljából – közérdekű egyesület szándékával – baráti kör alakult az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) dísztermében 2003. november 10-én.

Az Alapszabály szerint az Egyesület tevékenységi körébe tartozik, hogy szakmai rendezvényeket (konferenciákat, tájékoztatókat, vitafórumokat, tapasztalatcseréket, kirándulásokat, vetélkedőket stb.) szervez, pályázatokat hirdet, gyűjtőakciókat kezdeményez, publikációs lehetőségeket teremt. Szorgalmazza az oktatástörténeti emlékek nyilvántartásba vételét, védetté nyilvánítását, restaurálását. A pedagógiai fórumokat és a média nyújtotta lehetőségeket is felhasználva napirenden tartja a magyar iskolatörténet ügyét. Kapcsolatot épít és összeköttetést teremt a gyakorló pedagógusok, az oktatásügyben általánosan érdekelt (pl. igazgatási, érdekképviseleti) szervek, valamint a neveléstörténettel (művelődés-történettel) hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, intézmények, szervezetek, továbbá: a terület piaci szereplői között. A Baráti Kör együttműködik a céljaival egyetértő szervezetekkel, oktatási, tudományos és közművelődési intézményekkel. Szolgálja a nemzeti kulturális örökség és az európai szellemiség megőrzését. Segíti a határainkon túli magyar iskolák történetének, gyűjteményeinek feldolgozását. Részt vesz a képzési és továbbképzési programokban.
Az alakuló közgyűlésen személyesen is jelenlévő 30 fő megvitatta és kevés módosítással elfogadta az Alapszabályt. (Húszan írásban jelezték belépési szándékukat és néhányan kiegészítő észrevételeiket is.)

A megválasztott tisztségviselők:

Elnök:
dr. Kelemen Elemér
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
(Neveléstörténész, főiskolai tanár, az OPKM egykori főigazgatója, a magyar iskola 1000. éves évfordulójára szervezett program egyik irányítója.)

Alelnök:
dr. Kardos József
ELTE BTK
(A történelemtudományok doktora, az ELTE egyetemi tanára, az OPKM múzeumi részlegének egykori vezetője, a magyar iskola millenniumi rendezvényeinek szakmai irányítója, számos szakmai testület tagja, vezetője.)

Tagok:

Dr. Szentpéteri József
Enciklopédia Humana Egyesület
(Régész, az Enciklopédia Humana Egyesület elnöke, MTA Társadalomtudományi Főosztály főtanácsosa.)

Miklós Tamás
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
(A zánkai ifjúságmozgalmi múzeum és könyvtár vezetője, a témakörben több kiadvány szerzője, szerkesztője, országos rendezvény szervezője. Helytörténeti kutatásai, publikációi is figyelemre méltóak.)

Harcsa Tiborné
Óvodamúzeum, Martonvásár
(Kutató, óvónő, múzeumvezető, a magyar kisdedóvás-történeti anyagok összegyűjtője, a martonvásári Óvodamúzeum megalapítója.)

Titkár:
Villangó István
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
(Muzeológus, magyar-könyvtár szakos tanár, az OPKM címzetes múzeumigazgatója, korábban a minisztérium közgyűjteményi főosztályának vezetője, iskolatörténeti kiállítások, konferenciák szervezője.)

Felügyelő Bizottság:

dr. Bényei Miklós
Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék
(Egyetemi docens, helytörténeti, helyismereti gyűjtemények és kutatások módszertanával, Eötvös József művelődéspolitikájával foglalkozik az informatika oktatása mellett.)

dr. Gulyás István
Magyar Rendőrmúzeum, Tarnaméra
(Ny. körzeti állatorvos, a Magyar Rendőrmúzeum alapítója, igazgatója, magángyűjtő, aki több mint 1000 db-os iskolatörténeti vonatkozású gyűjteményét a magyar államnak – azaz az OPKM-nek ajándékozta – a millennium alkalmából.)

Kovács Erzsébet
(Az Országos Műszaki Múzeum gazdasági hivatalának munkatársa.)


A Baráti Kör alapító tagjai már az első közgyűlésen számos értékes és konkrét javaslattal, ötlettel gazdagították a vázolt közeli és távolabbi programokat. Így például az iskolatörténeti emlékek, gyűjtemények és kiállítások szisztematikus meglátogatását kirándulás és tapasztalatcsere formájában, a külföldi társszervezetekkel való kapcsolatok felelevenítését, az iskolák vezetőinek, oktatóinak figyelmébe kell ajánlani a régi eszközök, berendezések sajátos értékét. Mások (a Pedagógiai Lapok Szövetsége, a Hundidact Szövetség és a Neveléstörténet c. új folyóirat) felajánlották együttműködésüket, segítségüket.
Az elnökség megkezdte munkáját. Szövegszerűen is megfogalmazza az Alapszabály tervezetének végleges formáját, kezdeményezi a cégbírósági bejegyzést, megteremti a működés tárgyi feltételeit (ügyvitel, bélyegző, levelezés stb.), megkezdi a szélesebb körű tagtoborzást (felhívás, sajtó, közlemények stb.), kialakítja saját munkarendjét, a Baráti Kör rövid és hosszabb távú konkrét programját, munkatervét.
(A szervezetről, a tagfelvételről alapszabályzatról bővebb felvilágosítást ad az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Múzeumi Főosztálya, 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.)


A Baráti Kör tagságának névsora (2003. november 30-án):

Bakó Anna (Budapest), Balogh Mihály (Budapest), dr. Benő Kálmán (Budapest), dr. Bényei Miklós (Debrecen), Boros Imre (Kőtelek), Bottlik Ivánné (Budapest), dr. Cseh Sándor, dr. Demjén István (Cserépfalu), dr. Fehér Erzsébet (Sárospatak), dr. Fehér Katalin (Budapest), dr. Földy Ferenc (Sárospatak), dr. Gulyás István (Tarnaméra), Gyarmati-Szabó Éva (Budapest), Harcsa Tiborné (Martonvásár), Horváth László (Budapest), dr. Horváth Tibor (Budapest), Huszics György István (Budapest), dr. Jáki László (Budapest), Karancz Gábor (Marcali), dr. Kardos József (Budapest), dr. Kelemen Elemér (Budapest), dr. Kiss-Tóth Lajos (Eger), dr. Komlósi Sándor (Pécs), dr. Kotnyek István (Nagykanizsa), Kovács Erzsébet (Budapest), dr. Kriston Vízi József (Budapest), dr. Lányi Katalin (Budapest), Miklós Tamás (Zánka), Munkácsy Gyula (Budapest), dr. Nádasi András (Budapest), dr. Nádházi Lajos (Veszprém), dr. Nagy Andor (Eger), dr. Nagy Andorné (Eger), Papp Andrásné (Budapest), Poremba Ferencné (Sárospatak), Reményi Ildikó (Budapest), Répánszky Zoltán (Mezőkövesd), Sándor Csilla (Budapest), Székelyné Kőrösi Ilona (Kecskemét), Szentpéteri József (Budapest), Szilágyi Erzsébet (Budapest), dr. Szögi László (Budapest) Szövényi Zsolt (Budapest), Takács László (Piliscsaba) Tóth Endre (Budapest), Tóthné Környei Márta (Budapest) dr. Tölgyesi József (Székesfehérvár), Ugrin Gáborné (Budapest), Villangó István (Budapest), Zaharia Etelka (Budapest), Zámbó Sándorné (Szigetszentmiklós)

Készítette