Szent István napi kitüntetések Székesfehérváron

Cikk dátuma 2015. augusztus. 21. | KáVé
Szent István napi kitüntetések Székesfehérváron

Az élet különböző területén Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismerték el

A Városháza Dísztermében tartották Székesfehérvár Önkormányzatának ünnepi közgyűlését. Szent István napján itt került sor a városi kitüntetések – a Székesfehérvár Díszpolgára, a Pro Civitate és a Tiszteletbeli Polgár címek – átadására is. Városunk díszpolgára lett dr. Demeter Zsófia és dr. Forgó Béla, valamint posztumusz elismerésben részesült Májer Lajos. Pro Civitate díjat kapott dr. Busics György, Dr Hoffer Györgyné Dr. Koltai Sarolta, Horváth Imre és Virágh Ildikó. Dr. Hermann Róbert és Kubik Anna Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára lett. 

A Szent István-napi programot a Fehérvár fanfár nyitotta a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar előadásában, majd a történelmi zászlók behozatala következett és a jelenlévők közösen énekelték el a Himnuszt. A Díszközgyűlés résztvevőit dr. Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte. Mint azt ünnepi beszédében kiemelte, Szent István napja nemcsak a magyar nemzet, hanem Székesfehérvár legnagyobb ünnepe. 

„Legyünk gazdagok vagy szegények, befolyással bírók vagy páriák, mindannyian urai vagyunk a saját döntéseinknek, így felelősek a sorsunkért, a ránk bízottak sorsáért, nemzetünk, világunk sorsáért. Ráadásul nem csak tetteink által, hanem tétlenségünk által is. Szent István bár király volt – s mint ilyen, nem riadt vissza akár a kérlelhetetlen erő alkalmazásától sem – tisztán látta helyét a világban. Látta azt, hogy kivételes helyzete nem önmagától- és nem is örökkévaló. Tudta, hogy csak személyes képességei, tettei, felelősségvállalása azok, amelyek megtartják trónján, vagy letaszítják arról. Ahogyan fiának írta: „…tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” Alázat, vagyis annak elfogadása, hogy nem elég akarnunk, tennünk is kell, és gőg, vagyis annak hite, hogy a valóság még tétlenségünk dacára is a kedvünk szerint alakul… Az alázat és a gőg persze nem csupán királysággal járó erény és hiba, ott lehetnek, ott vannak azok mindnyájunkban. Ahogyan az önbecsülés és az önfeladás, a szorgalom és a lustaság, a bátorság és a gyávaság is. Mi vagyunk tehát az erő, amely képes formálni a világot, jobbá tenni, vagy éppen rontani, lerombolni azt.” - emelte ki ünnepi beszédében Székesfehérvár polgármestere, majd az államalapító által választott útról beszélt. 

„Szent István királyunk az életművét közel sem tekintette lezártnak, sőt azt - majdan elérkező halálával is számolva – csak egy nagy egész kezdetének tekintette. Felelősséget érzett és vállalt a jövőért is, gondoskodni kívánt az út folytatásáról. Életünk, munkálkodásunk tehát nem csupán saját, kitűzött céljaink eléréséről szól. Része az előrelátás, a gondoskodás is, a gondoskodás szeretteinkről, minden ránk bízottról. Mert elkövethetünk mindennapjainkban önző, felelőtlen cselekedeteket, vagy vezérelhetnek bennünket tudatos, gondoskodó elvek: triviális példával élve, hajíthatjuk elhasznált elemeinket, kiürült PET palackjainkat egyszerűen a kukába, de dobhatjuk azokat szelektív gyűjtőbe is, gyermekeinkre gondolva. Áldozhatjuk minden időnket és energiánkat a boldogítónak vélt pénz hajhászására, de tölthetjük annak tisztes részét családunk, szeretteink, barátaink, kedves ismerőseink körében, esetleg önkéntes munkával, mert az jó, és közösséget teremt.” – tette hozzá dr. Cser-Palkovics András. 

„Felelősség és gondoskodás. Legyünk szűkölködők vagy királyok, építsünk viskót vagy országot, cselekedeteink megítélésében e két dolog nagy súllyal esik latba. Székesfehérváriként – államalapító Szent István király városának büszke polgáraiként – ezt pontosan tudnunk kell. A felelősség és a gondoskodás persze nem csupán az egyes személyektől várható el, hanem mindazoktól is, akik választott vezetőkként befolyással lehetnek mások életére. Székesfehérvár vezető testületeinek, polgármestereinek – így nekem is – elvitathatatlan felelősségük volt minden olyan döntésben, amely polgáraink szabadságáról, anyagi és kulturális jólétéről, egészségéről, európai emberhez méltó életéről volt hivatott gondoskodni! És nem csupán a megbízatás ideje alatt, hanem a jövőre nézve is mindaddig, amíg a döntések hatása él… Nekem polgármesterként – egyebek mellett – három alapvető célom van: Megnövelni a város gazdasági erejét, hogy az megbízható forrása legyen mind a közösségi törekvéseknek, mind az egyének, családok boldogulásának; visszaszerezni Fehérvár valamikori presztízsét a koronázó város, történelmi főváros státusz helyreállításával; végül pedig olyan aktív közösségeket támogatni – és nekik minden tekintetben teret adni -, amelyek tevékenyen részt vesznek ennek az új, erősebb, büszkébb Fehérvárnak a felépítésében. – hangsúlyozta a polgármester. 

„Fejet hajtva királyunk nagysága előtt köszönöm Szent István városa polgárainak mindazt a munkát, erőfeszítést, fantáziát, segítőkészséget, nyitottságot, kíváncsiságot, amivel személyes hozzájárulásukként közösségünk erejét is növelték. Ma, amikor államalapítónkra emlékezünk, köszönöm nekik, önöknek, hogy folytatói a nagy munkának, magyar nemzetünk megtartásának és megerősítésének. Köszönöm, hogy segítenek – ahogyan manapság gyakorta mondjuk – élettel tölteni meg Fehérvár utcáit, tereit, épületeit. Köszönöm, ha tetteiket a jövőért érzett felelősség és a gyermekeinkről való gondoskodás vezeti, hiszen ez volt a Szent Istváni terv: erős Magyarország, amely a nemzet szabad és boldog fiainak otthona lehet.” - zárta ünnepi gondolatait dr. Cser-Palkovics András. 

Ezt követően a „Magyar hazánk fénye” című művet hallhatták a résztvevők a Hargita Nemzeti Népi Együttes zenekarának és András Orsolya énekes előadásában. A zenészek székelyföldi testvérvárosunkból, Csíkszeredáról érkeztek hozzánk. 

A Díszközgyűlésen került sor a város által adományozott kitüntetések átadására, amelyekkel az élet különböző területén Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismerik el. „Székesfehérvár Díszpolgára” díjat kapott dr. Demeter Zsófia a város és Fejér megye történetének, történelmének feltárására végzett, több évtizedes tudományos munkássága, szellemi és tárgyi értékeinek megismertetése és megőrzése, továbbá a Szent István Király Múzeum és a város iránti elhivatottsága elismeréseként. 

A város gazdasági, társadalmi életében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Székesfehérvár Díszpolgára” díjat adományozott a Közgyűlés dr. Forgó Béla részére, az Alcoa-Köfém Kft. volt vezérigazgatójának, aki hosszú évtizedeken át kiemelkedő szerepet vállalt a gazdasági élet alakításán túl a helyi közösségek támogatásában is. 

Májer Lajos részére posztumusz „Székesfehérvár Díszpolgára” díjat adományozott a Közgyűlés. a Videoton FC labdarúgócsapatának kiemelkedő egyénisége volt. Profi pályafutása során – egy rövid győri kitérőt leszámítva – tizennégy éven át szolgálta hűségesen a piros-kékeket, oroszlánrészt vállalt a fehérvári labdarúgók 30 évvel ezelőtti, legendás UEFA-kupa meneteléséből, amely mindmáig az utolsó legnagyobb nemzetközi sikere a magyar labdarúgásnak. A díjat fia, Májer Szabolcs vette át. 

A város felsőoktatásáért végzett több évtizedes, elkötelezett munkássága, kutató-fejlesztő tevékenysége és a képzett műszaki szakember-utánpótlás biztosítása elismeréseként „Pro Civitate” díjat adományozott Székesfehérvár Közgyűlése dr. Busics Györgynek, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a Geoinformatikai Kar Óbudai Egyetemhez történő szervezeti integrációja során, valamint az Alba Regia Műszaki Kar megalapításában. 
 
„Pro Civitate” díjat adományozott a város Dr. Hoffer Györgyné Dr. Koltai Saroltának elhivatott orvosi munkájának elismeréseként, aki sokéves házi gyermekorvosi pályafutása alatt generációkat gyógyított meg és részesévé vált a családok mindennapjainak, így lett belőle mindenki „Sári nénije, Saci nénije”, ahogy a mai napig is emlegetik páciensei. 

A Fehérváron végzett kiemelkedő közösségformáló tevékenysége elismeréseként „Pro Civitate” díjat adományozott a város Horváth Imreatyának, akit 1958-ban a királyok városában szenteltek pappá, 1965-től pedig négy éven keresztül káplánként szolgált a Bazilikában. 1992-ben került vissza Székesfehérvárra, a Szent István király Plébániára, ahol azóta is plébános. 2006-tól a Szeminárium templom, míg 2010-től a Szent Imre templom igazgatója. 

A város közéletében végzett kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként „Pro Civitate” díjat adományozott a Közgyűlés Virágh Ildikónak, az idén húszéves Vörösmarty Rádió volt főszerkesztőjének. A helyi rádiózásban végzett kiemelkedő, értékteremtő munkájáért első, helyi rádiós újságíróként kapta meg a város elismerését, a Penna Regia díjat és több könyve is napvilágot látott már. 

Székesfehérvár és az ország kulturális, valamint történettudományi életében nyújtott kiemelkedő eredményeinek elismeréseként „Tiszteletbeli Polgár” címet adományozott a város dr. Hermann Róbertnek, aki a magyar tudományos élet egyik legkiválóbb egyénisége. 1987-től kezdve dolgozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, jelenleg az intézet főtanácsosi pozícióját tölti be, de családja és szakmai munkája révén máig ezer szállal kötődik Székesfehérvárhoz. 

A város kulturális és színházi értékeinek gyarapítása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Tiszteletbeli Polgár” címet vehetett át Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes művész. Székesfehérvár a mai napig büszke rá, hogy gimnáziumi tanulmányait a Teleki Blanka Gimnáziumban végezte. A Fehérvári Versünnep fiatal tehetségei is sokat köszönhetnek neki, hiszen építő kritikái és jelenléte nélkül ez a rangos verseny már elképzelhetetlen. 

Az augusztus 20-i ünnepi programok a Székesfehérváron vendégeskedő határon túli táncegyüttesek gálaműsorával folytatódtak a Zichy színpadnál. A csütörtöki változékony időjárás miatt a "Fehérvári királyok menete" és az ünnepi tűzijáték pedig augusztus 23-án, vasárnap kerül megrendezésre. 

/Forrás: ÖKK, szöveg:Stettler Zsuzsa, fotó: Simon Erika/

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat