Pótfelvételi nyílt nap a Kodolányin

Cikk dátuma 2017. július. 31. | KáVé
Pótfelvételi nyílt nap a Kodolányin

Alapszakok, mesterszakok, szakirányú továbbképzések

Hazánk egyetlen, Magyar Termék Nagydíjjal és Európai Minőség-Innováció díjjal is elismert felsőoktatási intézménye a hagyományokhoz híven most is nyílt napra várja a pótfelvételizőket, hogy a 2017 szeptemberében induló képzéseket  az oktatási helyszíneken is megismerhessék a jelentkezők. Budapesten és Székesfehérváron egyaránt lesz nyílt nap augusztus 1-jén, 10.00 órától. 

A Kodolányi János Főiskola kínálta 11 alap-, 3 mesterszakról és 4 felsőoktatási szakképzésről minden információt első kézből gyűjthetnek be a leendő főiskolások. Az elismert oktatók által tartott szakbemutató órák kiváló lehetőséget biztosítanak a felvételiző diákok számára, hogy közelebbről megismerjék a KJF-en folyó oktatást.

A KJF bölcsészettudomány, pedagógia, gazdálkodástudomány, művészeti- és társadalomtudomány területeken kínálja képzéseit. Alapszakjait nappali, levelező és távoktatás tagozaton, míg mesterszakjait nappali és levelező tagozaton hirdeti meg. Vonzó lehetőség, hogy nem kell emelt szintű érettségit tennie azoknak, akik 2005 előtt érettségiztek, de választott szakjukra követelmény az emelt szintű érettségi.

Az információs napon az intézmény általános bemutatása mellett az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a főiskola színes életébe, és információt kapnak az egyedülálló nemzetközi lehetőségekről is. A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekre az ügyfélszolgálat felkészült munkatársai válaszolnak a nyílt napon.

A nemzetközi tanulmányok MA bemenetéhez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok.

A turizmus menedzsment MA ugyancsak népszerű a jelentkezők körében. A mesterszak elvégzése után a hallgató képessé válik a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten, mind turisztikai vállalkozásoknál, mind a turizmus állami, regionális vagy helyi tervezési és irányítási intézményrendszerében, mind pedig a non-profit szférában működő turisztikai szervezeteknél. Ismerni fogja a turizmus szektor nemzetközi fejlődési trendjeit, képes lesz az ágazatban elengedhetetlenül szükséges rendszerszemléletű tervezésre és megvalósításra, és magas szintű menedzsment-ismereteinek köszönhetően alkalmassá válik a turizmus különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A képzés magyar nyelven folyik, de a 4. félévben minden tárgyat angolul tanulnak, nemzetközileg is elismert oktatóktól. Azokat várják, akik a turizmus bármely területén tervezéssel, fejlesztéssel, elemzéssel szeretnének magas szinten foglalkozni, akik szeretik az önálló, kreativitást és innovativitást igénylő feladatmegoldást, illetve akik saját céget szeretnének alapítani, és azt sikeresen, szilárd elméleti alapokra és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva működtetni.

A főiskola harmadik mesterszakja a vállalkozásfejlesztés. A vállalkozásfejlesztés MA képzésnek keretében nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalon sajátíthatják el a hallgatók az elméleti és módszertani ismeretanyagot, így képes lesznek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A magas szintűvállalkozásfejlesztési, innováció-elméleti és módszertani ismeretanyag, mesterszintű üzleti ismeretek, tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására. A KJF-en tanultak segítenek abban, hogy saját vállalkozást hozzanak létre, és azt korszerű menedzsmentismeretek alapján működtessék.

 

Nyílt nap helyszínei, időpontjai:

 Székesfehérvár, 2017. augusztus 1. 10.00 óra

(8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.)

Budapest, 2017. augusztus 1. 10.00 óra

(1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.)

Részletes információ:  https://www.kodolanyi.hu/felveteli/

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat