Lezárult az ötvenmilliós projekt a "Kiskodóban"

Cikk dátuma 2015. június. 23. | KáVé
Lezárult az ötvenmilliós projekt a "Kiskodóban"

Új utak, új módszerek a közoktatásban

Míg korábban az innováció leginkább az üzleti szektorhoz kapcsolódott, napjainkban egyre gyakrabban találkozunk az oktatásban megjelenő innovációval. Az Európai Unió pályázati forrással támogatja azokat az oktatási intézményeket, amelyek új utakat, új lehetőségeket keresnek. A Kodolányi János Középiskola és Kollégium ötven millió forintot nyert el az „Innovatív iskolák fejlesztése” című program keretében, amelynek segítségével két évig egészíthették ki különböző előadások, vetélkedők, tanulmányi kirándulások, sport- és egyéb rendezvények szervezésével a hagyományos oktató-nevelő munkát.

A projektzáró sajtótájékoztatón dr. Kovács Lászlóné intézményigazgató elmondta, hogy egy innovatív, tudásalapú-társadalomban elengedhetetlen, hogy az oktatási rendszer is igazodjon a fejlődéshez, olyan készségeket átadva a diákoknak, amelyek egyrészt felkészítik őket a továbbtanulásra, az egészséges életmódra, a környezettudatos életre, másrészt a munkaerő-piaci érvényesülésre. Az életkori sajátosságokat is figyelembe véve szervezték meg a különböző programokat, a nyolcosztályos rendszerben tanuló ötödik és hatodik osztályosok például olyan tanulmányi kirándulásokon vettek részt, amelyek keretében hagyományos életmóddal, egészséges táplálkozással, tájtörténettel ismerkedtek meg. A felsőbb évfolyamosok számára két tanéven keresztül tudtak szervezni elsősegély nyújtási, informatikai, drogprevenciós, konfliktus és agressziókezeléssel kapcsolatos szakköröket, tanfolyamokat, vetélkedőket, illetve ők is részt vehettek számos tanulmányi kiránduláson is.

„ A projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt helyeztünk a szakmai továbbképzésekre, negyvenkilenc tanárunk vett rész ezeken.” – emelte ki az intézményigazgató. Elmondta továbbá, hogy nagy sikerrel szerveztek egészségnapokat, amelyek keretében az egészséges táplálkozás és életmód bemutatása mellett sportprogramokat is tartottak.

Bedőné Szalai Zsuzsanna igazgatóhelyettes projektasszisztensként fogta össze a nagyszabású pályázat megvalósítását. Elmondta, az oktatáson kívüli tevékenységek a közösségépítés és a történelmi tudatformálás szempontjából is sokat jelentettek a hatszázas diáklétszámú intézmény életében. A Szent István Emlékév jegyében például történelmi vetélkedőt szerveztek, a "Hazafiság iskolája" program keretében pedig Pákozdra látogatott el háromszáz „kiskodós”.

A pályázati forrásból jutott az idegennyelvi oktatás módszereinek fejlesztésére is. Angol, német és francia nyelven tanulnak a középfokú intézmény diákjai, s a nyelvtudás, nyelvtanulás hasznosságára irányították rá a figyelmet azok a nyelvi vetélkedők, amelyek során az adott nyelvterület gasztronómiáját mutatták be a versenyzők.

A projektzárást követően számos rendezvényt szeretnének hagyományossá tenni a jövőben, ehhez azonban elengedhetetlen a további pályázati forrás. Dr. Kovács Lászlóné intézményigazgató elmondta, újabb pályázati lehetőségeket keresnek. Az 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus hamarosan megnyíló oktatási pályázatai további innovációs lehetőséget jelenthetnek az ebből a szempontból is aktív középfokú intézmények számára.

V.I.

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat