Kutatási eredményeiket mutatták be a kodolányisok

Cikk dátuma 2015. március. 20. | KáVé
Kutatási eredményeiket mutatták be a kodolányisok

Sikeres volt a tudományos együttműködés első éve

Tudományos szimpózium keretében értékelte a Kodolányi János Főiskola és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) az elmúlt egy év együttműködését. Ennek keretében a RETÖRKI fiatal kutatói ösztöndíjának nyertesei is bemutathatták kutatási eredményeiket.

A tudományos fórumot Prof. Dr. Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója nyitotta meg: örömét fejezte ki a fiatal kutatók tudományos közéletbe való bekapcsolódásáról; hangsúlyozta, hogy az első önálló kutatói  lépések minden esetben nehéznek bizonyulnak, azonban a hallgatók alapvetően jól vették az akadályokat és sikeresen oldották meg feladataikat. Dr. Vizi László Tamás, a KJF oktatási rektorhelyettese megnyitó szavaiban kifejezte háláját az együttműködés létrejöttében közreműködőknek és kiemelte, milyen komoly lehetőséget rejt magában a felsőoktatási szférában is mindeddig nem megszokott ösztöndíjas támogatási modell, amellyel a RETÖRKI a fiatal kutatókat bevonta az együttműködésbe. A fiatal kutatói programot koordináló Prof. Dr. Simon János összegzésében kiemelte, hogy az öt ösztöndíjas hallgató közül hárman a KJF intézményi TDK versenyében is megmérették elkészült tanulmányaikat és két hallgató ennek sikeréből fakadóan részese lehet az Országos Tudományos Diákköri Versenynek is.

Az ezt követő szimpózium keretében a fiatal kutatók bemutatták tudományos eredményeiket és a kutatásuk során feltárt újdonságokat. Elsőként Kossuth Borbála számolt be a rendszerváltás jogi kérdéseit feldolgozó tanulmányáról, mely különösen az emberi jogok magyarországi kodifikálását és a rendszerváltáshoz való hozzájárulását elemezte. Marengo Alessandro munkájában a rendszerváltást megelőző évek civil mozgalmait tárta fel, különös tekintettel a 80-as évek közepének kezdeti szakaszára. Jungvirt Erika tanulmánya e témához kapcsolódóan az 1987 és 1989 közötti társaságok szerepével és politikai jelentőségével foglalkozott. Az előadók sorában negyedikként szóló Adjudani Pezsman a Bethlen Gábor Alapítvány szerepét és különösen az alapítvány holdudvarát alkotó értelmiségi kör hatását elemezte. A tudományos előadások sorát záró Biltsik Barbara a korszak sajtóját, az MTI jelentéseit és különösen a Beszélő egyes számait vette górcső alá egy speciális kérdéskörre fókuszálva: miként jelent meg a formálódó "demokratikus ellenzék", a későbbi SZDSZ programja a korabeli nyilvánosság előtt.

A tudományos tanácskozás során a fiatal kutatókat az elnökség mellett többek között Prof. Dr. M. Kiss Sándor, Dr. Fritz Tamás és Bakos István is segítette észrevételeivel, meglátásaival. A szimpóziumot Dr. Zachar Péter Krisztián a KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének vezetője zárta, kifejezve reményét, hogy a megkezdett tudományos együttműködés a jövő kutatói generációja számára egy valós szellemi műhely kialakulását is magával hozhatja.

A tudományos tanácskozást követően a RETÖRKI és a KJF jelen lévő vezetői kötetlen megbeszélés keretében elemezték a jövőbeni együttműködés lehetséges formáit. Ennek során mindkét fél örömmel nyugtázta, hogy amennyiben az anyagi lehetőségek is rendelkezésre állnak, úgy a fiatal kutatói ösztöndíj-program újbóli meghirdetésére is sor kerül.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat