Könyvbemutató Székesfehérváron

Cikk dátuma 2016. március. 07. | KáVé
Könyvbemutató Székesfehérváron

Tizenhétből tíz kodolányis szerző, köztük végzett hallgató is

Tíz kodolányis oktatót találhatunk annak a kötetnek a szerzői között, amelyet Székesfehérváron a Városháza Dísztermében mutatták be csütörtökön. A „Székesfehérvár, Magyarország és a Nagy Háború” című könyvet, amely az „…egy ezred év viharaiban meg nem rendült törhetetlen hűség” alcímet kapta,  Szakály Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója szerkesztésében adta ki a L’Harmattan Kiadó. 

Az első világháború centenáriuma lehetőséget teremtett a tudományos közélet számára, hogy méltó módon emlékezzen meg a „Nagy Háborúról”, annak áldozatairól, hiszen annak számos vonatkozása elfelejtődött, torzultan épült be az oktatásba, a társadalmi tudatba a szocializmus évtizedeiben.

A kötet tizenkilenc tanulmányt, bennük sokféle információt tartalmaz az első világháború korszakának mindennapjairól, a háború hőseiről, a huszárok „média megjelenéseiről”, a háborús esztendők "civil", háttérben zajló életéről, de még azok divatirányzatairól és propaganda tevékyenségéről is. A könyvbemutatón Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára kiemelte, az első világháborúban tízmillió ember halt meg és húsz millióan kerültek ki testileg-lelkileg rokkantan a világégésből. A „Nagy Háború” megszüntette a „tolsztoji határt” háború és béke között, s mindez döntően hatott az eseményeket átélt emberekre.

„Nagyapáink és dédapáink harcoltak még az első világháborúban, a mi nemzedékünk az a generáció, akik gyermekként találkozhattak a háborúban harcoltakkal, így felelősségünk van abban, hogy ne szakadhasson meg az emlékezés fonala. Kötelességünk, hogy felidézzük a "Nagy Háború" ötvenkét hónapját, összegyűjtsük az emlékeket, hogy a következő nemzedékek számára is kutathatóvá, átélhetővé váljon a múlt” - fogalmazott Vargha Tamás.

Dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese elmondta; a KJF Történeti Műhelye feladatának érzi, hogy megemlékezzen azokról az eseményekről, amelyeknek aktualitása van történelmi évfordulók, jubileumok kapcsán. Tudományos konferenciák, kiadványok sora fémjelzi a Műhely tevékenységét, amelynek hatása érezhető a hallgatók aktivitásán is. A rektor-helyettes többek között arról is beszélt, hogy 2014-ben Székesfehérváron, a város támogatásával szerveztek konferenciát az első világháború eseményeihez kapcsolódva, szem előtt tartva a tényt, hogy Székesfehérvárt mindig is katonavárosként tartották, tartják számon.

Szakály Sándor a kötet szerkesztője, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója szólt arról, hogy tizenhét szerző tizenkilenc írását tartalmazza A Székesfehérvár, Magyarország és a Nagy Háború című könyv, kiemelve, hogy tizen a Kodolányi János Főiskola munkatársai. A megjelent tanulmányokról szólva elmondta, vannak amelyek egészen széles perspektívából közelítik meg az első világháború történetét, míg számos írás lokális vonatkozású, kapcsolódva Székesfehérvárhoz.

Szakály Sándor bemutatta a Veritas Történetkutató Intézet munkáját is. Az intézet 2014-ben alakult, az elmúlt időszakban számos konferenciát szerveztek, könyv és egyéb kiadványsorozatot indítottak el. „A történelemben a tényeknek is van szerepe” – fogalmazta meg az intézet ars poeticáját Szakály Sándor, majd felsorolt olyan – a Veritas által vizsgált - történelmi tényeket, amely napjainkban sokak számára tűnhet szentségtörésnek. Ezek közé tartozik, hogy a magyarországi zsidóság vagyonvesztését 1938-tól nem 1945-ig, hanem 1949-ig kell vizsgálni, mivel a folyamat nem zárult le a világháborúval, jelentős zsidó vagyonok kerültek a Szovjetunióba. A Don-kanyarral kapcsolatban elmondta, hogy a 2. magyar hadseregben 1942 áprilisától 1943 áprilisáig mintegy kétszázötvenezer katona és munkaszolgálatos teljesített szolgálatot, közülük a veszteség mintegy százhuszonötezerre tehető, tehát nem veszett oda az egész hadsereg. Szólt arról is, hogy a Veritas minden intézmény felé nyitott - bár nem minden esetben kölcsönös -, s ez a történelmi múlt tényeken alapuló feltárása szempontjából fontos. A jövő feladatai között említette a kárpótlás, kárrendezés tizennégy kilométeres iratanyagát, valamint Mindszenthy József levelezésének feldolgozását.

Végezetül Szakály Sándor nagyra értékelte a Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének tevékenységét, kiemelve: „..ismerve a kodolányis kollégák kitartását, elkötelezettségét, lesz még újabb kötet a témához kapcsolódóan”.

A könyvbemutató zárásaként Dr. Zachar Péter Krisztián a KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszékének tanszékvezetője azt is elmondta, hogy a szerzők között találhatjuk Molnár Zoltánt, aki a KJF történelem szakán az elmúlt tanév végén szerezte meg diplomáját. Hozzátette, a KJF egyik erőssége a tehetséggondozás, ami a tudományos diákköri tevékenység eredményeiben  is mérhető.

-vi-

Fotó: Simon Erika

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat