Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a Történeti Műhelyben

Cikk dátuma 2015. november. 24. | KáVé
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a Történeti Műhelyben

Újdonságok a Teleki-kutatásban, avagy mit rejthet még néhány vidéki kúria padlása

A Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének novemberi programja valódi "kettő az egyben" élményt kínált a résztvevők számára. Egyfelől egy kerekasztal-beszélgetés keretében terítékre kerültek a két világháború közötti Magyarország legégetőbb és leginkább vitatott témakörei. Másfelől pedig egy ehhez kapcsolt könyvbemutató révén az érdeklődők megismerkedhettek Teleki Pál miniszterelnök életútjával, személyiségével, a politikatörténetben játszott szerepével.

A KJF Történeti Műhelyének vendégei voltak Szerencsés Károly, az ELTE habilitált egyetemi docense, a két világháború közötti magyar politikatörténet és a 20. századi magyar néplélek avatott kutatója, Vizi László Tamás főiskolai tanár, a Kodolányi főiskola oktatási rektorhelyettese, aki utóbbi időben az újkori magyar külpolitika kutatásának szentelte tudományos munkásságát, valamint Nyári Gábor történész, a PPKE végzős doktorandusza, aki Teleki-kutatásai révén került a szakmai figyelem középpontjába. A kerekasztal-beszélgetést a KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének vezetője, Zachar Péter Krisztián moderálta. A délután során Szerencsés Károly bemutatta a 30-as évek második felének magyar belpolitikájának alakulását, a Gömbös Gyula miniszterelnök halála utáni évek kísérletét az erősödő szélsőjobboldali tendenciák kivédésére, valamint azokat a kihívásokat, amiket a belpolitika színterén a német orientációjú külpolitika jelentett. Ehhez kapcsolódóan Vizi László Tamás elsősorban a kényszerpályán mozgó magyar külügy sikereiről, kihívásairól és a német-olasz, illetve angolszász orientáció közötti lavírozás nehézségeiről beszélt. Nyári Gábor a beszélgetés során Teleki Pál politikusi életútját, személyiségét, az egyetemi oktatóként fiatal tehetségeket felkaroló tanárt, a jelentős tudományos oevre-vel rendelkező földrajztudóst állította a hallgatóság elé. A beszélgetés során a résztvevők nem kerülték meg Teleki és az antiszemitizmus kérdéskörét, illetve részletesen kitértek Teleki megítélésére a kortárs hazai kultúrában, közéletben, valamint a külföldi delegátusok által alkotott Teleki-képre is.

A rendezvény fontos részét képezte Nyári Gábor frissen megjelent " A Sándor-palotától a ravatalig - Teleki Pál második miniszterelnöksége" című monográfiájának bemutatása. Ennek során Zachar Péter Krisztián elsősorban a kötethez kapcsolt részletes dokumentumtárat, valamint a rendkívül jelentős új információkat hordozó belpolitikai "SZ programpontot" és az emigráns kormány felállítására tett kísérletet emelte ki nóvumként. Nyári Gábor ennek kapcsán bemutatta az SZ-programpont egyes dokumentumait, ezek felkutatásának kalandos útját és megtalálását Újpétery Elemér külügyi államtitkár hagyatékában egy vidéki padlás romjai között. Szólt a dokumentumokban mutatkozó koherenciáról, a Magyary Zoltán államszervezési elméleteivel összecsengő érdekességekről, a hivatásrendi eszme megjelenéséről Teleki koncepciójában. A külpolitika kapcsán részletesen bemutatta az ún. Teleki-Pelényi-tervet, az emigráns kormány létrehozására felállított pénzügyi alapot és beszámolt az alap vagyonának kalandos eltűnéséről. Nyári Gábor – mint mondta egyelőre meg nem erősített elmélete szerint – az ötmillió dollárnyi vagyonnak egy amerikai közvetítő, a Népszövetség korábbi budapesti delegáltja, Royall Tyler révén  kelhetett lába. Ugyanakkor ennek bizonyítása további kutatásokat igényel.

A könyvbemutató végén a szerző dedikálta könyvét az érdeklődők számára, a kerekasztal résztvevői pedig a hallgatóság kérdéseire válaszoltak kötetlen formában.

/Fotó:Bolfert Richárd/

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat