Kollégák, hallgatók százai emlékeznek rá

Cikk dátuma 2015. május. 12. | KáVé
Kollégák, hallgatók százai emlékeznek rá

In memoriam dr. Náthon István (1942-2015)

Hirtelen távozott közülünk, egy örök Gondolkodó, egy komoly Pedagógus, egy nagyszerű Diplomata, egy igaz Ember. Mindig barátságos, joviális, elegáns, de ugyanakkor könnyed megjelenése az oktatásban szakmai felkészültséggel, és ha szükséges volt, komoly, kitartó tárgyalási technikákkal párosult a diplomáciai gyakorlatban. Egy segítőkész kollégával, tudására büszke, felkészült diplomatával és az ismereteit továbbörökíteni akaró oktatóval lettünk ismét szegényebbek.

Dr. Náthon István 1942. május 23-án születetett Vajasvatán. Középiskolai tanulmányait követően érdeklődése a közgazdaságtan felé fordult és 1966-ban okleveles közgazdaként a magyar Külügyminisztériumban, a Nemzetközi Szervezetek Főosztályán kezdett dolgozni. A hagyományos szakdiplomata-életutat befutva négy év hazai felkészítő munka és előadói tevékenység után a New York-i állandó ENSZ-képviselet attaséja, majd III. titkára lett. Ezzel párhuzamosan védte meg közgazdasági doktori disszertációját is (1970). New Yorkból hazatérve ismét a külügyi tárcánál dolgozott főelőadóként, majd újabb külföldi gazdasági diplomáciai megbízatását az Egyesült Nemzetek másik jelentős központjában Genfben, az Európai Gazdasági Bizottságban nyerte el tanácsosként. Négy éves szakmai szolgálatát követően előbb a külügy főosztályvezető-helyettese (1985-1989), majd a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Főosztályának vezetője (1989-1992) volt. Ezt követően egy rövid ideig kitérőt tett az üzleti szférába is: 1993 és 1994 között a Wallis Holding befektetési igazgatójaként dolgozott. 1994-ben, a külügyi pályára visszatérve a New York-i magyar állandó ENSZ képviselet nagyköveti rangú vezetőjévé nevezték ki, ahol három évig szolgált. Hazatérését követően a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkáraként előbb a Magyarországnak nyújtott nemzetközi segélyprogramok felhasználásának összehangolásáért, majd a PHARE-program nemzeti koordinációjáért volt felelős. Összesen csaknem negyven évet dolgozott a Külügyminisztériumban.

Náthon István számos nemzetközi tárgyaláson, konferencián vett részt választott tisztségviselőként, delegációvezetőként vagy tagként. Kiemelkedik ezek közül az ENSZ Közgyűlésében való szerepvállalása (1969 és 1974 között, majd 1979-ben és végül ismét rendszeresen 1985 és 1996 között), valamint az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének (UNIDO) és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának ülésein való részvétele. Tagja volt az ENSZ Főtitkár informatikai tanácsadó testületének. Külön is érdemes kiemelnünk szakmai elkötelezettségét, amikor a magyar miniszterelnök személyes képviselője volt az állam- és kormányfők hágai környezetvédelmi konferenciáján 1990-ben, majd amikor a magyar delegáció vezetője volt az ENSZ 1992. évi környezetvédelmi világkonferenciáját előkészítő üléseken. Szakmai munkáját 2005-ben a Magyar ENSZ Társaság külön elismerő oklevél adományozásával díjazta.

Felhalmozott tudását igyekezett az újabb nemzedékeknek is átadni: 2002 és 2010 között dr. Náthon István főiskolai docensként a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén tanított, alapvetően gazdasági diplomáciához, a nemzetközi szervezetekhez, a protokollhoz kapcsolódó szakmai tárgyakat a Nemzetközi Kapcsolatok, majd a Nemzetközi Tanulmányok szakos hallgatók számára. A főiskolán szerzője volt a Nemzetközi Szervezetek, majd a Nemzetközi etikett és protokoll tankönyveknek, valamint a Mikrodiplomácia (Microdiplomacy) angol nyelvű online tananyagnak. Emellett 2004-ben komoly szerepet vállalt az Európai Tanulmányi Központ létrehozásában a Kodolányi János Főiskolán, melyet teljes jogú tagként vett fel tagjai sorába az Európai Tanulmányi Központok Akadémiai Tanácsadó Bizottsága. Náthon István éveken keresztül látta el a Központban folyó munka koordinálását, melynek célja volt, hogy szakmai támogatást nyújtson az Európai Uniót érintő tantárgyak oktatásához és képzéseket indítson Székesfehérvár, továbbá a térség és a megye vállalkozóinak, cégeinek az EU-források sikeres megpályázása érdekében.

2010-től a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetében oktatott hasonlóan nemzetközi tárgyalások technikájához, protokollhoz, majd diplomáciatörténethez kapcsolódó szakmai tantárgyakat. Ugyancsak ettől az évtől kezdve az International Business Schoolban tanította angol nyelven a diplomáciai protokoll tantárgyat.

Hatalmas szakmai tudása, kiemelkedő angol, orosz, francia és német nyelvismerete, hallgatókkal szembeni szigora és komoly elvárása kedélyes személyiséggel, segítőkészséggel párosult. Évtizedes diplomáciai tapasztalatából merítve az elméleti órákat is a mindennapokból kölcsönzött közvetlen, személyes példákkal tudta érdekessé tenni és minden hallgató számára érzékeltetni a diplomáciai tárgyalások, a protokoll és a nemzetközi közélet szépségeit. Előadásait a könnyed stílus mellett világos okfejtés, tiszta, határozott gondolatmenet jellemezte. Nem is lehetett ez másként egy olyan ember esetében, aki szabadidejében a klasszikus zene, a tenisz és a síelés elkötelezettje volt. Immár hiányozni fog mindannyiunknak előadói stílusa, óriási tapasztalata, hiszen a diplomácia mellett a tanítást is hivatásának tekintette és mindig megtalálta az alkalmat, hogy ismereteit átadhassa. Szakmabeli kollégák, valamint hallgatók százai emlékeznek rá mindezért jó szívvel. Mivel örök nyugalomra helyezése – kívánsága szerint – szűk családi körben történt, a Kodolányi János Főiskola és a korábbi Társadalomtudományi Tanszék (jelenleg Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék) nevében ezúton búcsúzunk Nagykövet úrtól és osztozunk szerető felesége, dr. Zsigmond Anna, valamint két leánya, Nicolette és Natalie, továbbá minden őt szerető rokon, kolléga és tanítvány fájdalmában.

Dr. Vizi László Tamás, oktatási rektorhelyettes

Lőrinczné dr. Bencze Edit, intézetigazgató, Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet,

Dr. Zachar Péter Krisztián, tanszékvezető, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat