KJF-RETÖRKI hallgatói konferencia

Cikk dátuma 2016. február. 24. | KáVé
KJF-RETÖRKI  hallgatói konferencia

Sikeresen teljesítettek a fiatal kutatók

A Kodolányi János Főiskola és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum között 2014. február 18-án született az a megállapodás, amelynek keretében immár második alkalommal kaptak kutatói ösztöndíjat kodolányis hallgatók. A féléves ösztöndíj nagyívű tudományos munkák elkészültét teszi lehetővé évente négy-öt fiatal számára, akik a kiszabott határidő lejártakor nem csak leadják dolgozataikat, hanem konferencián számolnak be kutatási eredményeikről.

Nem is volt még oly régen – múlt év júniusában -, amikor a Dr. Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) Andrássy úti székházában másodszor adott át ünnepélyes keretek között ösztöndíj-szerződéseket nemzetközi tanulmányok és történelem szakos kodolányis hallgatóknak.

Az Andrássy úti intézetben megtartott ünnepségen Merényi Péter alapszakos, valamint Hamvasi Mercédesz, Hegedűs Katarina és Simon Bálint  mesterszakos hallgatók írták alá és vették át az ösztöndíjról szóló dokumentumot. 2016 februárja pedig már a teljesítés határidejét jelentette, a közelmúltban megtartott értékelő rendezvényen valamennyien beszámoltak a végzett kutatásokról, bemutatták tudományos igényű dolgozataikat.  

A nemzetközi tanulmányok szakon tanuló Hamvasi Mercédesz  „A magyar rendszerváltás helyi mozgalmai és eseményei Székesfehérváron és Fejér megyében 1988-1990” című kutatási projektjét mutatta be. A másodéves mesterszakos hallgató Dr. Vizi László Tamás irányításával végezte a kutatómunkát.

Hamvasi Mercédesz kiemelte, kutatásai során a közelmúlt történelmi ismereteinek feltárása személyesen is megérintette; az adatok és események mögötti emberi hozzáállás, a székesfehérváriak törekvései, a megszólaltatott interjúalanyok visszaemlékezései különleges vetületbe helyezték a tudományos munkát. Tíz interjút készített el, amelyekből világossá válik, hogy Székesfehérvár nem csak az elmúlt évszázadokban, hanem a közelmúltban is fontos szerepet tölt be hazánk közéletében.

Ugyancsak nemzetközi tanulmányokat hallgat mesterszakon  Hegedűs Katarina, aki „A magyar rendszerváltás mozgalmai és eseményei a csehszlovák sajtóban 1988-1990” címmel állította össze kutatási programját. Őt Dr. Zachar Péter Krisztián segítette a nagyszabású kutatási program során. Katarina vázolta, hogy a felvidéki magyarság élete milyen ambivalenciákkal tűzdelt, kiemelve, sokan felvetik, hogy ők olyan szlovákok, akik tudnak magyarul, és kevesen vannak tisztában azzal, mint leszögezte: „mi olyan magyarok vagyunk, akik Szlovákiában élnek”. Dolgozatában megjelentek a magyarországi rendszerváltozás mellett a csehszlovákiai fontos események, valamint a történések összehasonlítása is. Az eseményekben résztvevő személyekkel, politikusokkal történt beszélgetések forrásként szolgálhatnak későbbi kutatásokhoz. Bíró professzor további kutatásokra buzdította Katarinát, aki a közeljövőben Csáky Pál mellett vesz részt egy brüsszeli gyakornoki programban.

 

A történelem szakos Merényi Pétert Dr. Simándi Irén segítette a féléves kutatómunka során. „Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásainak egyes kérdései a sajtó tükrében” című projektje megvalósítása idején az Országos Széchényi Könyvtárban és az Országgyűlési Könyvtárban gyűjtötte össze a fellelhető szakirodalmat, tanulmányozta az Agitációs és Propaganda Bizottság korabeli jegyzőkönyveit és részleteiben vizsgálta a napilapok témához kapcsolódó cikkeit. Elmondta, a vizsgált időszakot a magyar történelem egyik legmozgalmasabb időszakának tartja, amikor a pártállami diktatúrából a többpártrendszer irányába lép az ország. Dolgozatában héthónapos időszakot vett górcső alá a Magyar Nemzet és a Népszabadság hasábjain megjelent cikkek alapján. a folytatás Merényi Péter esetében is elvárt, Bíró professzor a többi hazai napilap kutatásokba történő beemelését javasolta.

Simon Bálint, nemzetközi tanulmányok szakos hallgató „A rendszerváltás történeti kronológiája 1988 szeptember-1990 június között” címmel készítette el sikeres pályázatát. A rendszerváltás történetének kronológiai feldolgozását Simon János professzor vezetése mellett végezte. Bálint a Miskolci Egyetem politológia alapszakánek elvégzését követően iratkozott be a Kodolányi főiskola nemzetközi tanulmányok mesterszakára. Az azóta megszünt Magyar Politológusok Egyesületének egyik alapító tagjaként kapcsolódott be a hazai társadalompolitikai életbe, majd Antall Péter mellett, amolyan „mindenes” munkatársként kezdte igazán érdekelni a politika, a történelem. Bálint kiemelte, izgalmas vállalkozásnak, kísérletnek tartja a ezt kutatómunkát, mivel a magyar demokratizálódási folyamat közel három évének ilyen részletes, szisztematikus és komplex, egyetlen kötetben való történeti leírására senki nem törekedett mindeddig.

A konferencián Dr. Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója és  Dr. Vizi László Tamás, a KJF oktatási rektorhelyettese egyenként értékelték ösztöndíjas fiatalok munkáját, és biztosították valamennyiüket arról, hogy mind a kutatóintézetben, mind a főiskolán számíthatnak a további segítségre. Bíró Zoltán kiemelte, elévülhetetlen jelentőséggel bír, ha a tudományos karrier előtt álló fiatalok „első kézből” ismerik meg a közelmúlt társadalompolitikai eseményeit. Fontosnak ítélte meg azokat a kutatásokat, amelyek a közelmúlt történelméhez, az abban a korban élő meghatározó személyekhez kapcsolódnak. A jövő tudományos kutatói, akik már nem a Kádár-rendszerben szocializálódtak, megismerhetik az összefüggéseket, válaszokat kaphatnak kérdéseikre, s objektíven közelíthetik meg történelmünk ezen vitatott időszakát, mondta a professzor.

Kép és szöveg: Virágh Ildikó

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat