KJF-es könyvbemutató a Rózsavölgyi Szalonban

Cikk dátuma 2015. április. 19. | KáVé
KJF-es könyvbemutató a Rózsavölgyi Szalonban

Megszületett a Szirmai Műhely 

A Rózsavölgyi Szalon emeleti vendégterme zsúfolásig megtelt péntek délután: „A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé” című kötet bemutatóján láthatóan nagy volt az érdeklődés az esemény, a szerkesztő és a könyv iránt.  A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományos Bizottsága és a Kodolányi János Főiskola szervezésében került sor a budapesti könyvbemutatóra, ahol Dr. Szabó Péter rektor köszöntötte a megjelenteket. A főiskola kiadásában megjelent tudományos kiadványt maga a szerkesztő, Prof. Dr. Szirmai Viktória mutatta be elsőként a közönségnek. 

A könyv valóságos társadalmi folyamatokra támaszkodó látlelet, a magyar nagyvárosi és vidéki térségekben élő, eltérő társadalmi helyzetű csoportok jól-léti jellemzőit, eltéréseit mutatja be. Teszi mindezt azzal a határozott céllal, hogy felhívja a társadalom – egyben a politikusok, döntéshozók – figyelmét a területi és a társadalmi egyenlőtlenségek jelenlegi állapotára, a jól-létben élők és az attól megfosztottak eltérő viszonyaira, a társadalmi szakadékokra, egyenlőtlenségekre.

A Széchenyi-díjas Szirmai Viktória elmondta, hogy az uniós támogatású projekt eredményeként napvilágot látott kötethez két nagy szociológiai kutatás nyújtott segítséget; egyrészt a kilenc magyar nagyvárosban (Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár) és térségeikben végzett ötezer fős, másrészt a sárbogárdi, sarkadi, sásdi és fehérgyarmati hátrányos helyzetű kistérségekben végzett ezerhatszáz fős lakossági vizsgálatok. Az eredményekből világossá válnak a társadalmi jól-lét hazai sajátosságai és a meghatározó tényezők, köztük a területi, lakóhelyi adottságok szerepe.

Szirmai Viktória részletesen ismertette a kötet születésének fázisait, szólt a kutatómunka során szervezett tudományos konferenciákról, publikációkról, majd egyenként méltatta a kötet szerzőinek munkáját, illetve valamennyiüket bemutatta a közönségnek. A szerzők között találjuk a szerkesztő mellett Baranyai Nórát, Baráth Gabriellát, Berki Mártont, Csizmadi Zoltánt, Csizmady Adrienne-t, Ferencz Zoltánt, Halász Leventét, Hardi Tamást, Hervainé Szabó Gyöngyvért, Izsák Évát, Király Gábort, Koós Bálintot, Kovács Katalint, Michalkó Gábort, N. Kovács Tímeát, Nagy Gábort, Schuchmann Júliát, Timár Juditot, Váradi Monika Máriát, valamint Váradi Zsuzsannát.

Ezt követően Prof. Dr. Horváth Gyula, az MTA Regionális Tudományos Bizottsága elnökének véleményét hallhatta a közönség. A professzor kiemelte, vitathatatlanul egy tudományos műhely létrejöttének lehetünk tanúi, várja a „Szirmai Műhely” következő sikereit, újabb kutatási eredményeit.

Prof. Dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára és Prof. Dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára ugyancsak méltatták a kötetet. Elhangzott többek között, hogy hiánypótló szakirodalomról van szó, amelynek helye van az oktatásban is. A fiatal kutatók munkáját kiemelten preferáló „Szirmai Műhely” további tudományos eredményeire és köteteire a jövőben is számítanak. 

V.I.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat