Fókuszban a Horizont 2020

Cikk dátuma 2015. október. 05. | KáVé
Fókuszban a Horizont 2020

Tanulnak a kodolányis munkatársak

A Kodolányi János Főiskola az elmúlt évekhez hasonlóan idén is pályázati forrásból szervezi meg munkatársai továbbképzését. A harmincórás továbbképzés célja a kutatási képességek és kapacitás fejlesztése.

A hangsúly ezúttal a Horizont 2020-ra, az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikájára, illetve az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekre helyeződik. Mint ismeretes, a nagyívű program minden eddiginél nagyobb, közel hetvenkilenc milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. 

A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás.

A program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt.

A hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására helyezik, valamint egyszerűsítik az adminisztratív szabályokat és eljárásokat, áttekinthetőbbé teszik a finanszírozási rendszert, gyorsítják a szerződéskötést, a pályáztatás szinte teljes mértékben elektronikus úton történik.

A kodolányis oktatók, dolgozók a KJF Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézetének RIQ & LEAD Életpálya központú kutatói professzió képzési programja keretében nem csak betekintést nyernek az uniós program nyújtotta lehetőségekbe, hanem kutatási  program‐  és  portfólió  vezető, kutatásvezető,  kutatásmenedzser  és nemzetközi  kutatási  projektasszisztens  képzésen elsajátíthatják az adott terület ismereteit.

Alkalmazott tudományosság és a kutatói tudásvállalkozások címmel rendezték meg a második képzési napot a főiskolán október másodikán, a helyszín ezúttal Székesfehérvár volt. Az „A” épület, nagyelőadójában Berta Ákos általános rektorhelyettes „A kutatási tevékenység üzletággá fejlesztése a vállalkozó egyetem modelljében, a szellemi tulajdonra építő értékteremtés” címmel tartotta meg a bevezető előadást, amelyben körvonalazódtak a magánfelsőoktatás  lehetőségei, egyúttal a felsőoktatási törvény módosítása utáni időszak útkeresési eredményei. Hervainé Szabó Gyöngyvér tudományos rektorhelyettes „A társadalomtudományi kutatások az európai uniós kutatási programokban, új kutatási paradigmák és a kutatások globalizációja” címmel tartott előadást, majd Kápli Balázs István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartója nyújtott betekintést a pályázati lehetőségekbe „Az Európai Unió Horizont 2020 programja és a hazai támogatási rendszer” című előadásában.  Ezt követően Dr. Szirmai Viktória előadásában a kutatási probléma megválasztásáról, a nemzetközi és hazai kutatási pályázatok tematikai kialakításának, programfejlesztésének tapasztalatairól tudhattak meg részleteket a résztvevők.

A délutáni program során műhelybeszélgetésekre került sor „Ami a levegőben van: kutatási témák és ötletek, diskurzusok, kutatóműhelyek víziói” címmel. Nem maradt el a műhelyek ötleteinek kritikája sem, valamint sor került az pályázati ötletek, valamint a hazai és nemzetközi kutatások kiírásainak összevetésére is.

-v-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat