Értékelt a Magyar Akkreditációs Bizottság

Cikk dátuma 2016. február. 23. | KáVé
Értékelt a Magyar Akkreditációs Bizottság

 Gyakorlatorientáltak a KJF gazdasági képzései

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) jóra értékelte akkreditációs jelentésében a Kodolányi János Főiskola gazdaságtudomány területén elérhető alapszakjait, a gazdálkodási és menedzsment, valamint turizmus-vendéglátás képzéseket.  A 2021. január 31-ig érvényes akkreditációs minősítés szerint a képzések gyakorlatorientáltsága és a hallgatók elhelyezkedési lehetőségei kiemelkedőek.

„Azok az oktatás-módszertani fejlesztések, amelyeknek a hatása a gazdaságtudományi területen is érződik, okkal említhetők haladó gyakorlatként akár az egész hazai felsőoktatás számára is”, mondta el Dr. Szabó Péter rektor a MAB jelentés egyik legfontosabb üzenetét a kedden tartott székesfehérvári sajtótájékoztatón.

 „Meglehetősen nagy jelentősége van az eredménynek, hiszen a minőségügyi szempontrendszernek  megfelelően elvégzett átfogó vizsgálat  objektív képet adott az intézményről”, emelte ki Dr. Szabó Péter rektor.

 A MAB dokumentumában a képzések pozitívumaként jelenik meg a felkészült oktatói gárda, a megfelelő infrastruktúra, a munkaerőpiaccal való aktív kapcsolat és a gyakorlati szakemberek bevonása az oktatásba és a tananyagfejlesztésbe. A Bizottság jónak tartja a Kodolányi János Főiskola innovatív törekvéseit is, kiemelve, hogy a PIQ & Lead™ modell az egész magyar felsőoktatás számára követendő gyakorlat lehet.

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér tudományos rektorhelyettes részleteiben ismertette a csaknem nyolcszázoldalas MAB értékelés főbb megállapításait.

 A gazdálkodási és menedzsment BA képzéshez kapcsolódóan  elmondta, hogy a székesfehérvári vállalatok és a végzett hallgatók a velük folytatott beszélgetéseken visszaigazolták a szak gyakorlatorientáltságát, a tantárgy zöméhez  tartozik szemináriumi óra is, a féléves szakmai gyakorlat mellett a hallgatók évközi szakmai gyakorlatot is teljesítenek, ami általában szervezett programot vagy projektfeladat teljesítését jelenti. A szakmai gyakorlatok lebonyolítását a főiskola kiterjedt ipari kapcsolatrendszere teszi lehetővé, a főiskola intenzív vállalati-gyakorlati kapcsolatokkal rendelkezik. A Székesfehérváron működő iparvállalatok nagy száma és jelentős gazdasági teljesítménye igen kedvező feltételeket biztosít a szakmai gyakorlatokat és a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit illetően.

A végzettek több mint 90%-a féléven belül elhelyezkedik, a munkaerőpiacon szívesen fogadják a kodolányisokat. A főiskola vezetése fontos eredménynek tartja, hogy a MAB kiemelkedő módon hallgatóbarát és szolgáltató jellegűnek ítélte meg az intézményben folyó képzést. Dr. Szabó Péter hozzátette, hogy a családias, oktató és hallgató közötti partneri légkört az is erősíti, hogy az optimális négyezres hallgatói létszámot nem kívánják túllépni a jövőben.

Nagy erőssége a KJF-nek a távoktatás, a Bizottsági jelentésben nagy hangsúlyt kap a távoktatási tananyagok megfelelő kidolgozottsága, jónak tartják továbbá, hogy a Moodle távoktatási rendszer tartalmazza az e-learning tananyagokat, online konzultációs lehetőségeket, és az egyéb kapcsolattartási lehetőségek is jól szolgálják a hallgatókat.

Megjelenik az értékelésben, hogy a főiskola megkülönböztetett figyelmet fordít a nemzetközi kapcsolatokra, csaknem  minden hallgatónak módja nyílik féléves ösztöndíjas külföldi részképzésre.

A turizmus-vendéglátás BA képzés MAB értékelése kapcsán elhangzott, hogy a főiskola a turizmus szakma elismert műhelye. A hallgatók 90%-a  ez esetben is féléven belül belül talál magának állást, a felmérések szerint többségük a szakmájában helyezkedett el, főként szállodákban.

A turizmus-vendéglátás szakma specifikus elvárásai alapján az oktatás kellően gyakorlatorientált, amit a hat tanulmányi félévben teljesítendő évközi gyakorlat is erősít. A hallgatók a tanszék által szervezett szakmai programokon vesznek részt (pl. szakmai konferenciákon). A hallgatók szerint a főiskola legnagyobb előnye a családias légkör. A kis létszám erősíti a gyakorlatiasabb oktatást, mivel több idő van gyakorlati példák bemutatására is. A munkaerőpiaci szereplők közvetlenül is részt vesznek az oktatásban, a tananyagfejlesztésben, a hallgatói gyakorlatok lebonyolításában. A Bizottság jónak tartja, hogy a tehetséggondozás keretei kiépítettek, továbbá figyelemreméltó a TDK-OTDK aktivitás.

A Turizmus Intézeti Tanszéken az elmúlt évtizedben hazai és nemzetközi szinten is elismert kutatómunka folyt. A tanszéki oktatók tudományos publikációi jelentős számúak, 2006-2014 között 272 tudományos publikációt közöltek, aminek 37%-a idegen nyelvű publikáció.

Végezetül a keresztfelvételi kampányról tudhattunk meg részleteket. Közel háromszáz hallgató tanul tovább  februártól a Kodolányin, az alap és mesterképzések egyaránt népszerűek voltak a keresztféléves felvételizők körében: százhatvankét jelentkezőből (kilencvennégy elsőhelyes) hetvenhét továbbtanuló nyert felvételt. Idén is a legtöbben a turizmus-vendéglátás és a gazdálkodási és menedzsment alapszakokat jelölték meg.

A keresztfélévben induló szakirányú továbbképzési szakokra kétszáz olyan hallgató jelentkezett a Kodolányi János Főiskolára, akik a már meglévő diplomájukra épülő további speciális végzettséget szeretnének szerezni. A legnépszerűbbek, a pedagógusok számára a szakvizsgát adó képzések: a közoktatásvezető és a mentor pedagógus, a szakfordító, a személyügyi szervező vagy a turisztikai vállalkozás menedzsment.

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat