Díjak, ösztöndíjak, kétszakos képzés

Cikk dátuma 2015. február. 01. | KáVé
Díjak, ösztöndíjak, kétszakos képzés

Interjú Dr. Szabó Péter rektorral

Jól hasznosítható tapasztalatok és két rangos díj bizonyítja, hogy az a hallgatóbarát képzési modell, amelyet bevezettek a Kodolányi János Főiskolán, beváltja a hozzá fűzött reményeket. Az új módszer a gyakorlatorientáltságon, munkaerőpiacra való felkészítésen, illetve a nyelvképzésen alapszik.

Dr. Szabó Péter rektort a tavaszi szemeszter megkezdése előtt először erről kérdeztem. 

A Magyar Termék Nagydíjas PIQ & Lead képzési modell Európai Innovációs díjat is kapott januárban. Mivel nyújt többet a főiskolásoknak a sikeres modell?

Egy közel nyolc éves fejlesztés eredménye ez a képzési modell. A PIQ & Lead modellnek köszönhetően a Kodolányin végzettek piacképes diplomával, azonnal forintra váltható gyakorlati tudással, vezetési – menedzsment ismeretekkel is felvértezve, felkészült munkavállalóként jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. Bevezettük a karriertanácsadói mentori rendszert is, a mentortanárok feladata, hogy a hallgatókat segítsék egészen a képzés végéig.

Természetesen a félév során is voltak már mérések, a mentori rendszer koordinátorával, Dr. Kovács Lászlóval pedig beszéltem arról, hogy mik az első tapasztalatok. Azt kell mondanom, hogy szívet melengetően jók a tapasztalatok. Magam is részt vettem a média tanszék félévzáró rendezvényén, ahol az elsőéves hallgatók bemutatták az új típusú szakmai gyakorlat eredményeit. Szakmailag olyan teljesítményt nyújtottak a diákok, hogy az fogalmazódott meg bennem: az új rendszernek köszönhetően hamarabb érünk el látványos fejlődést, mint hittük. Az, hogy kinyitottuk a gyakorlati programot a tizennyolc éves hallgatók előtt, hogy megbíztunk az elsőévesekben, meghozta az eredményét.

Ebben a rendszerben kis létszámú csoportok projektfeladatokat oldanak meg.

A legfontosabb ebben a rendszerben az, hogy nem imitálják a munkát a csoportok, nem csak tervet állítanak össze, hanem meg is valósítják azt, hiszen kézzelfogható eredményt kell felmutatniuk a félévi projektmunka végén. A média tanszéken az egyik projektfeladat például egy rádió elindítása volt. A hallgatóknak a semmiből kellett felépíteniük a rádiójukat: kezdve onnan, hogy nevet találtak ki az állomásuknak, logót készítettek, marketingtervet állítottak össze és felosztották maguk között a pozíciókat. A félévzáró bemutatón olyan rádióműsort hallottam tőlük, ami akár egy sugárzó rádióban is megállta volna a helyét, noha tizennyolc éves főiskolások állították össze. Ez is azt mutatja, hogy meg kell bízni a diákokban, és olyan feladatokkal kell őket ellátni, ami bár megterhelő, de kibontakoztatja a kreativitásukat. Egy diák úgy fogalmazott a rádiós projekttel kapcsolatban, hogy egyszerűen elkapta őket a gépszíj, és pontosan ezt láttam én is. Hegyeket el tudnak hordani a fiatalok, ha megfelelően állunk hozzájuk. Ráadásul, ha kellő mennyiségű gyakorlati órájuk van, jobban értékelik az elméleti tantárgyakat is. A gyakorlati programot Máté Krisztina dolgozta ki, az ő szaktudása és az a hallatlan szeretet, amivel a hallgatókhoz fordul, az eredményen is meglátszik.

Eddig a média tanszék eredményeiről beszéltünk, de hogyan látja, a többi szakon hogyan válik be ez az új képzési mód?

Ezt a modellt három évvel ezelőtt először az andragógia, később a szociális munka szakon alkalmaztuk először. Az andragógusok most a legeredményesebbek a főiskolán a tanulmányi eredmény és a szakmai tevékenység szempontjából egyaránt. Tehát a kísérleti projektek ezen a két szakon nagyon sikeresek voltak. Ebben a rendszerben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a tehetséggondozás, hiszen többet és intenzívebben foglalkoznak egyenként a hallgatókkal az oktatók. Olyan diákokat tudtunk ilyen módon rávenni tudományos munkára, akiket korábban nem sikerült volna megmozgatnunk. Az andragógusoknál bevezettük például a konferenciavizsgát, ahol természetesen izgulnak a diákok, de ez a megmérettetés inkább olyan, mint egy tudományos konferencia, nincs rossz hangulat. Olyan motivációt jelent ez a vizsgaforma, hogy presztízskérdés a hallgatóknak a jegy, amit kapnak.

Az elméleti tudás és a gyakorlati ismerek aránya hogyan alakul ebben a modellben?

A gyakorlat egyértelműen sokkal több, de nem szorul háttérbe az elméleti képzés sem. Ez tulajdonképpen többletmunka a hallgatók számára, de ennek az a hozadéka, hogy magas színvonalú szakmai gyakorlatot szereznek. A képzési idő alatt nem telik el úgy félév, hogy ne lenne gyakorlati órájuk.

Mire számíthatnak a most felvételizők?

Egyrészt olyan színvonalú képzésre számíthatnak, amivel könnyen el tudnak helyezkedni: a Kodolányi főiskola diplomásainak körében 91 %-os az elhelyezkedési arány. Idén bevezetjük a kétszakos képzést is, ami azt jelenti, hogy négy év alatt két diplomát szerezhet a hallgató. Ez költséghatékonyság szempontjából bravúros, hiszen két alapképzéses diplomát kapnak nyolc féléves tanulással. A hallgató sokkal értékesebb képzést kap, ha a kommunikáció szakot megtámogatja egy anglisztika szakkal, így jóval piacképesebb szakembernek számít majd. Az új módszerben egyébként jelentős szerepet kapnak azok a partneri kapcsolatok, amelyek segítik a hallgatók minőségi gyakorlati képzését, hozzájárulnak a piacképes tudás, ismeretek megszerzéséhez.

A főiskolákon létrehozott mesterszakok mennyire kelendőek a nagy egyetemek mesterszakjaihoz képest?

Abból kell kiindulni, hogy más a szerepe egy tudományegyetemnek, mint egy főiskolának. Tőlünk azt várja a piac, azt várják a diákok, hogy gyakorlatorientáltabbak legyünk. Európában nem ismeretlen a kétféle szemlélet: létezik praxisorientált és tudományorientált mesterszak egyaránt. A főiskoláknak az előbbit kell kialakítaniuk, természetesen olyan módon, hogy a gyakorlat középpontba állításával ne sikkadjon el az elméleti oktatás minősége és mennyisége sem. Minőségügyben a Kodolányi főiskola egyedülálló tapasztalatokkal és elméleti tudással rendelkezik, hiszen amellett, hogy minőségfejlesztési tanár mesterszakunkon tanítjuk, kutatjuk is ezt a területet. Tervbe vettük, hogy ne csak a tanárképzésben oktassunk minőségi szervezet- és programfejlesztést, hanem gazdasági területen is, mivel a minőségkérdés az egész gazdaságot és társadalmat áthatja. Nemcsak a meglévő mesterszakjainkat fejlesztettük, hanem valószínűleg 2016-ban új mesterszakot is indítunk gazdasági területen.

A megváltozott felsőoktatási törvény és az új felsőoktatási stratégia nyilvánvalóan sok változtatásra kényszeríti a magán felsőoktatási intézményeket is. Hogyan tervezik kijelölni a fő csapásirányokat azt illetően, hogy miben kell változtatni, fejleszteni, többet nyújtani a hallgatóknak?

A változásokra régóta készülünk, a PIQ & Lead képzési modellt is közel nyolc évig fejlesztettük. Egy magánintézménynek, ahol tandíjat kell fizetnie a hallgatóknak sokkal hatékonyabbnak, jobbnak, barátságosabbnak kell lennie, mint azoknak az egyetemeknek és főiskoláknak, ahol van állami ösztöndíjas hely. Nem kívánunk megaintézményként működni, a kidolgozott képzési modellünk hozzávetőlegesen háromezres hallgatói létszámmal működik sikeresen. A skandináv felsőoktatási intézményeket tekintjük példának, ahol kiemelkedő a hatékonyság, de egyúttal támogató és baráti a légkör. Ennek a hozzáállásnak köszönhető, hogy nálunk elenyésző a lemorzsolódási arány, a beiratkozottak szinte kivétel nélkül el is végzik a főiskolát. Ha pénzügyi gondjai vannak a diáknak, bátran fordulhat a Karrierirodához, ahol segítünk munkát találni, segítünk stratégiát kialakítani a jövőre nézve. A főiskola egyik legizgalmasabb tevékenysége a távoktatás, ezzel elérhető, hogy külföldön élő magyarok, vagy akár külföldi diákok is diplomához jussanak nálunk. Jól működő külföldi kapcsolataink vannak, a legfontosabb ezek közül Kazahsztán, és most lépett be Azerbajdzsán és Kína. A külföldi partnerkapcsolatokból befolyó nyereséget a magyar hallgatók ösztöndíjára kívánjuk fordítani.

Virágh Ildikó

 

 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat