Beszámoltak a mentorok

Cikk dátuma 2015. január. 15. | KáVé
Beszámoltak a mentorok

Eredmények és  megoldásra váró feladatok

Első összegző értekezletét és tapasztalatcserére alapuló fórumát tartotta meg a Kodolányi János Főiskola mentortanári csoportja a Budapesti Oktatási Központban szerdán. Mint ismeretes, a főiskolán ebben a tanévben vezették be a  PIQ & Lead™ képzési modellt, amelynek egyik fontos újdonsága, hogy a hallgatók tanulmányi munkáját, főiskolai életét mentorok segítik. 

A tanév elején több napos szakmai felkészítésen vettek részt azok az oktatók, akik most prezentációban mutatták be féléves tevékenységüket, részleteiben elemezték eredményeiket és a megoldásra váró feladatokat.

A program első felében tájékoztató előadásokat hallgattak meg az első- és másodéves hallgatókat „osztályfőnökként” támogató mentortanárok. Elsőként az Erasmus ösztöndíj korábbi rendszerének változásairól beszélt Dr. Hoffmann Orsolya, a KJF nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettese, valamint Horváti Éva, a főiskola nemzetközi képzési igazgatója.

Az Európai Parlament november 19-én hagyta jóvá az idén januárban induló új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot, az Erasmus Pluszt. A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program a jelenleginél 40%-kal magasabb költségvetéssel gazdálkodhat. Az Erasmus Plusz három fő célkitűzést szolgál: költségvetésének kétharmadából az egyének külföldi tanulási lehetőségeit támogatja az EU-n belül és kívül; a fennmaradó összegből az oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok közötti partnerségekhez, valamint az oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.

Ezt követően Derényi András, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa a Magyar Képesítési Keretrendszerről / MKKR/, az egymásra épülő képzési szintek összehangolásáról tartott előadást. Az MKKR létrehozásának átfogó célja az oktatás és a képzés különböző szintjeinek és formáinak egységes – az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel megegyező és szerkezetével kompatibilis – rendszerbe foglalása, s ezáltal az egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósításához szükséges feltételek megteremtése. Az európai közösség felsőoktatási stratégiájának megvalósítása, az Európai Felsőoktatási Térség kiépülése, az OECD fejlesztő és monitorozó projektjei a magyar felsőoktatásban is egyre nagyobb figyelmet irányítanak a tanulás és tanítás minőségének javításával összefüggő nehézségekre és lehetőségekre. Az előadás ezekre világított rá, összefüggéseiben tárgyalva a kiépülő rendszerelemek hazai és nemzetközi vonatkozásait.

Az előadásokat követően került sor a mentortanárok egyéni beszámolóira. A tíz-tizenöt fős hallgatói csoportokkal a szeptemberi Origó héten találkoztak először a mentorok, s első fontos feladatuk az volt, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak a főiskolai életbe történő beilleszkedésben, az adódó problémák kezelésében, majd a közösségépítésben. A beszámolók alátámasztották az új rendszer létjogosultságát, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a felsőoktatásba belépő diákok döntő többsége igényli a mentorálást. Míg a szeptember az ismerkedéssel, tájékozódással telt, a továbbiakban nem csak a mentori órákon, hanem számos, főiskolai és az intézmény falain kívüli szabadidős és szakmai programokon vettek részt a csoportok tanáraikkal együtt. A hallgatók motiváltságának, a nyelvtanulás hatékonyságának növelése mellett hangsúlyt kapott többek között a szakmai gyakorlatok megszervezésének kérdése, a gyakorlati helyszínek, illetve partnerek számának bővítése, a hallgatók hathatós támogatása a szakmai gyakorlatok helyszínének megtalálásában.

A tíz-tizenöt perces mentori beszámolók rávilágítottak a hiányosságokra, problémákra is, amelyek azonnal eljutottak a főiskola menedzsmentjének tagjaihoz, hiszen a fórumon részt vett Dr. Szabó Péter rektor, Dr. Vizi László Tamás oktatási rektorhelyettes, Dr. Kovács László, a KJF Felsőoktatás-pedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központjának igazgatója és Dr. Mócz Dóra, a KJF a Képzési Kiválósági Központjának igazgatója is. 

V.I.

Kodolányi János Egyetem

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.
Kodolányi János Egyetem
Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Telefon: (1) 238 9327

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.
Telefon: (22) 543-400
Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat