• Budapest
  • Székesfehérvár
Rólunk | Viszlát tétlenség! | Mentor kör


2013/14 főiskolai pályázatok/ösztöndíjak


[2013. 09. 29., ]

Figyelem! Mint minden évben idén is elhoztuk nektek a legújabb pályázati lehetőségeket.Ragadjátok meg az alkalmat és töltsétek az idei szemesztert is sikeresen.


1.Köztársasági Ösztöndíj 

A 10 hónapra szóló ösztöndíjat azok a költségtérítéses és államilag támogatott hallgatók pályázhatják meg ,akik legalább két félévre bejelentkeztek és minimum 55 kreditet megszereztek.Ugyanakkor a 100% tanulmányi teljesítmény legalább 90%-át érték el.A hallgatók értékelésekor a fentieken túl a közéleti,sport és szakmai teljesítményt is figyelembe veszik.A pályázatokat személyesen a fősikola Ügyfélszolgálatán,valamint postai úton is leadhatjátok.(Kodolányi János Főiskola Rektori Iroda,8000,Székesfehérvár,Fürdő utca 1.)

Leadási határidő: 2014.július 8 (kedd)

 

2.Kodolányi díj

Ösztöndíjban valamennyi államilag finanszírozott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató olyan hallgató részesülhet, aki a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott aktív hallgató, legalább egy lezárt érvényes félévvel rendelkezik és olyan kiemelkedő tudományos, művészeti, sporteredményt, vagy kimagasló tanulmányi eredményt ért el, amely öregbíti a főiskola hírnevét.

Leadási határidő: 2013. október 31

 

 

3.Váratlan esemény támogatás

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, költségtérítéses képzésben résztvevő, aktív hallgató.A támogatást azon hallgatók kérhetik, akiknek családjában a félév folyamán a beiratkozást követően olyan váratlan esemény történt, amely a hallgatót tanulmányai folytatásában akadályozza.

A pályázathoz szükséges iratok:a váratlan esemény bekövetkeztét igazoló bizonylat hiteles másolata.

 

 

4.Költségtérítéses és államilag támogatott levelezős hallgatók szociális támogatása

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, államilag nem támogatott  aktív hallgató. A támogatásra azok az államilag nem támogatott, első alapképzésben résztvevő tagozatos hallgatók pályázhatnak, akiknek anyagi vagy családi helyzete előre nem látható okok miatt – a főiskolai tanulmányai megkezdése után – megrendült (pl. árvaság, eltartó elhalálozása, gyermek születése, súlyos betegség, stb.).

Leadási határidő: 2013. szeptember 20. és 2014. február 20.

 

 

5.Sporttevékenység támogatása

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, aktív hallgató.

Benyújtás helye: 

    személyesen:                                                                            postán:

KJF Ügyfélszolgálat                                        KJF - KSE

Székesfehérvár, Sörház tér 1.;                        8000, Székesfehérvár Fürdő utca 1.

Budapest, Frangepán u. 50-56.;

A kitöltött adatlapot és mellékleteket a Bíráló Bizottság bizalmasan kezeli és öt évig őrzi meg.6.Kulturális tevékenység támogatása

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, aktív hallgató.

Benyújtás helye:

     személyesen:                                                                 postán:

KJF Ügyfélszolgálat                                        KJF - KSE

Székesfehérvár, Sörház tér 1.;                        8000, Székesfehérvár Fürdő utca 1.

Budapest, Frangepán u. 50-56.;

A kitöltött adatlapot és mellékleteket a Bíráló Bizottság bizalmasan kezeli és öt évig őrzi meg.

 

 

7.Szakmai gyakorlat illetve szakmai út támogatása.

Pályázatot nyújthat be a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, teljes idejű felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő aktív hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:szakmai gyakorlati hely befogadó nyilatkozata vagy szakmai utat szervező egység vagy intézet igazolása az utazás szakmai jogosságáról.

    


8.Váratlan esemény támogatása

Pályázatot nyújthat be a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, teljes idejű felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő aktív hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.A támogatást azon hallgatók kérhetik, akiknek családjában a félév folyamán a beiratkozást követően olyan váratlan esemény történt, amely a hallgatót tanulmányai folytatásában akadályozza.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó leadja átutalási bankszámlaszámát és adóazonosító jelét.

 

 

9.Lakhatási támogatás:

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, államilag támogatott képzésben résztvevő, nappali tagozatos, aktív hallgató, aki legalább egy lezárt félévvel rendelkezik.A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó leadja átutalási bankszámlaszámát és adóazonosító jelét.

 A pályázathoz szükséges iratok:kollégiumi felvételi kérelmet elutasító levél eredeti, névre szóló példánya,friss, érvényes albérleti szerződés,igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről (a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjétől szerezhető be)

Leadási határidő: 2013. október 15. és 2014. március 15.

 

 

10.Tankönyv-és jegyzetvásárlás támogatása

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, államilag támogatott képzésben résztvevő, nappali tagozatos, aktív hallgató, aki legalább egy lezárt félévvel rendelkezik.

Leadási határidő:2013. október 15. és 2014. március 15.

 

11. Közéleti ösztöndíj

Pályázatot nyújthat be minden, a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató aktív hallgató, aki legalább egy lezárt félévvel rendelkezik, és a főiskola aktív közéleti szereplője, hallgatói alkotócsoportok, klubok, körök szervezője vagy állandó tagja, segítője. A díj egy félévre pályázható, minden félévben új pályázatot kell benyújtani.

A pályázathoz szükséges iraok:tanszékvezető vagy egy oktató vagy egységvezető vagyHÖKelnök részletes indoklást tartalmazó ajánlása, ez utóbbi kiegészítve a koordinátor tanár ellenjegyzésével, a kérelem alapjául szolgáló dokumentumok (oklevelek, ajánlólevelek, stb.) , idegen nyelvű dokumentumok csatolása esetén mellékelni kell annak magyar nyelvű fordítását is. 

Leadási határidő:2013. október 31. és 2014. március 31

 

További iformációkat valamint a pályázati lapokat a http://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/gazdasagi_ugyek oldalon nézhetitek meg


« vissza
Elérhetőség